Region Hovedstaden skal stå skoleret om 1813-krise

Velfærd

10/01/2014 12:41

Sundhedsstyrelsen vil mandag bede Region Hovedstaden om at redegøre for den kritiserede 1813-ordning.

Den skrantende opstart for Region Hovedstadens nye akuttelefon vækker bekymring i landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsen, der derfor har bedt regionen om at forklare sig i sagen.

Det siger Anne Mette Dons, chef for Sundhedsstyrelsens enhed for tilsyn og patientsikkerhed, der har inviteret regionen til et møde for at diskutere 1813-ordningen, der siden 1. januar har erstattet lægevagten.

- Det, vi gerne vil drøfte med dem, er, hvordan de sikrer, at de overholder lovgivningen, siger Anne Mette Dons.

Et af de primære problemer for den nye akuttelefon har været lange ventetider, mens 1813-ordningen også skal have haft problemer med at leve op til kravene om de såkaldte epikriser - sygejournaler, der skal videresendes til patienternes egen læge.

- Der er paragraffer i sundhedsloven, der vedrører fremsendelse af epikriser. Der er også en vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan epikriser skal udformes, siger Anne Mette Dons.

- Vi vil også tale med dem om nogle andre ting, der har patientsikkerhedsmæssig eller patientrettighedsmæssig betydning. Vi vil være sikre på, at de overholder de regelsæt, der er på området, siger Anne Mette Dons og fortsætter.

- Og så vil vi generelt gerne høre, hvordan ansvarsforholdene er - hvem der har behandlingsansvaret på 1813, og hvordan de fører journal. Det er selvfølgelig med tanke på patientsikkerheden, at vi har bedt om at få et møde med dem.

Anne Mette Dons understreger, at hun endnu ikke har draget nogen konklusioner i sagen, og at mødet, der er planlagt mandag eftermiddag, forhåbentlig vil gøre alting mere klart.

- Vi er tilsynsmyndighed, og vi har mulighed for at sige til regionen, at de skal ændre nogle forhold, hvis de er af risiko for patientsikkerheden.

- Ordningen har kørt siden 1. januar, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der er hardcore fakta i det her. Derefter kan vi så beslutte, hvordan vi skal handle, siger hun.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce