"Vi tror, det er muligt at komme endnu længere ned i sygefravær. Det handler om at lære af de bedste afdelinger, for der er klart store forskelle fra det ene sted til det andet," siger Anders Kühnau, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner. Foto: FTF.
"Vi tror, det er muligt at komme endnu længere ned i sygefravær. Det handler om at lære af de bedste afdelinger, for der er klart store forskelle fra det ene sted til det andet," siger Anders Kühnau, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner. Foto: FTF.

Regioner har succes med at få højt sygefravær bragt ned

Ledelse

01/6/15 12:29

Mikkel Sarka

Mens kommunernes sygefravær er stabilt højt på grund af lærerne, så går regionerne den modsatte vej.

Sygefraværet i regionerne falder fortsat. Siden de fem regioner kom til i 2007, er fraværet faldet med 2,3 dage per medarbejder - fra 12,9 sygedage i 2007 til 10,6 i 2014. 

Det seneste år alene er fraværet faldet knap to procent på hospitalerne, i psykiatrien og på de sociale institutioner, på trods af at arbejdstempoet er skruet i vejret. Det viser en ny opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Læs også: Efter skolereform: Markant stigning i lærernes sygedage

Omsat til fuldtidsstillinger svarer det til 1045 flere medarbejdere på arbejde siden 2007 eller næsten to millioner arbejdstimer. 

- Det illustrerer, hvor vigtigt det er at få sygefraværet ned i en tid med knappe ressourcer, hvor vi har brug for alle de hænder, vi har, siger Anders Kühnau, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

- Det er et hårdt pres at arbejde i sundhedsvæsnet. Vi har et arbejdsmiljø med både støj, tunge løft og et belastende psykisk arbejdsmiljø, hvor man skal håndtere patienter, der ofte står i deres livs sværeste situation, siger han.

             Læs mere om offentlig ledelse på vores tema-side her

Han peger på, at der i den seneste overenskomst i samarbejde med de faglige organisationer er sat fokus på netop det psykiske arbejdsmiljø som et vigtigt område. 

- Vi tror, det er muligt at komme endnu længere ned i sygefravær. Det handler om at lære af de bedste afdelinger, for der er klart store forskelle fra det ene sted til det andet, siger Kühnau.

De nye tal viser til gengæld, at fraværet hos de kommunalt ansatte på i gennemsnit 12 sygedage i 2014 er fuldstændigt det samme som i 2013. 

For de fleste personalegrupper er fraværet ganske vist faldet. Men en stigning i lærernes sygedage holder tallet oppe.

- Vi må erkende, at sygefraværet fortsat er højere end i andre sektorer, og vi skal arbejde benhårdt på at få det længere ned på de kommunale arbejdspladser, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.