Inger Støjberg og andre burde have vidst bedre, da de kommenterede terrorsag, mener den tiltaltes forsvarer, Thorkild Høyer

Rigsadvokat opfordres til at føre sag mod seks MF'ere

Politik

11/03/2015 14:52

Mikkel Sarka

Inger Støjberg og andre burde have vidst bedre, da de kommenterede terrorsag, mener den tiltaltes forsvarer

Rigsadvokaten kommer til at afgøre, om der skal rejses en sag mod seks medlemmer af Folketinget, fordi de angiveligt har forsøgt at påvirke udfaldet af terrorsagen mod Sam Mansour.

Det er advokat Thorkild Høyer, der onsdag har klaget over, at Statsadvokaten i København for en måned siden afviste at sigte de seks politikere for at overtræde loven.

Blandt andet på Facebook har politikerne udtalt sig i klare vendinger om den sanktion, som de mener, den 55-årige Mansour bør idømmes.

Udtalelserne faldt i forbindelse med domsafsigelsen i Retten på Frederiksberg i december.

To af politikerne, Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard, kom endda med deres kommentarer, inden byretten havde afsagt dom.

"Hvis vi ikke skal være fuldstændig til grin, så må han ud!", lød det fra Pia Kjærsgaard.

Andre kommentarer faldt efter dommen. Dansk-marokkaneren Mansour blev frifundet for påstanden om, at han skulle fratages sit danske statsborgerskab.

Han var - og er - tiltalt for at opfordre til terror og drab og for dødstrusler.

Byretten idømte ham fængsel i fire år. Men dommen er ikke endelig, idet den er anket til Østre Landsret. Han nægter sig skyldig.

I retsplejeloven står, at man ikke må komme med udtalelser, som på uforsvarlig måde kan påvirke dommere og lægdommere i en straffesag, så længe der ikke er afsagt en endelig dom.

Retspræsident Torben Goldin har advaret politikerne, og også flere universitetsjurister har udtalt, at de folkevalgte gik for langt.

I begyndelsen af februar besluttede Statsadvokaten i København dog at standse efterforskningen mod Inger Støjberg, Pia Kjærsgaard, Martin Henriksen, Peter Skaarup, Trine Bramsen og Karsten Lauritzen.

Men denne afgørelse bør den øverste anklager, Rigsadvokaten, lave om, mener advokat Thorkild Høyer.

Sam Mansour har krav på at blive anset som uskyldig, indtil der foreligger en endelig dom, påpeger han. I klagen minder han også om princippet om magtens tredeling.

- De pågældende politikeres ytringsfrihed må vige for min klients ret til en retfærdig rettergang, herunder at blive anset for uskyldig indtil endelig dom, mener advokaten.

Fire af de seks politikere er erfarne, og Støjberg har været minister. De burde have vidst bedre, mener Høyer.

Også groft uagtsom påvirkning af domstolene er ifølge loven ulovlig. Hvis der ikke rejses sag mod de seks, giver paragraffen ikke længere mening, lyder det fra forsvareren.

Mest Læste

Annonce