S præsenterer historisk principprogram: Udlændinge med for første gang

Politik

23/4/17 12:39

Nick Allentoft

Socialdemokratiet præsenterer udkast til et nyt principprogram, og for første gang i partiets historie er udlændingespørgsmålet skrevet ind. Men også natur og bæredygtighed er med, ligesom vækst er et ufravigeligt mål.
Hvis ikke mennesker i Danmark har tillid til hinanden, så forsvinder opbakningen til et skattebetalt velfærdssamfund.  Derfor bliver udlændingespørgsmålet nu for første gang en del af Socialdemokratiets principprogram.   Sådan lyder det fra S-formand Mette Frederiksen, forud for at Socialdemokratiet søndag præsenterer et udkast til nyt principprogram.   Programmet skal ifølge Mette Frederiksen udgøre et "værdikompas" for det politiske arbejde. Programmet tegner et dystert billede af integrationsudfordringen:

Dagbog fra Lesbos

Psykolog Jane Maul beretter om seks dage som frivillig på Lesbos - hvor kun frivillige fra hele Europa sørger for den første kontakt, når traumatiserede flygtninge rammer klippekysten. Læs de gribende beretninger her.

- Desværre er udlændinge i Danmark i dag overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet. 

- Vi har parallelsamfund i Danmark, hvor udlændinge og efterkommere af udlændinge bor og lever isoleret fra det danske fællesskab og efter andre værdier end de danske. Det er uacceptabelt, hedder det i programmet, som forsætter:   - Det høje antal udlændinge og den manglende integration er også et økonomisk problem.   Principprogrammet fastslår dog samtidig, at Danmark skal fortsætte med at tage imod flygtninge og værne om menneskerettighederne.   Spørgsmål: I skriver, at Danmark stadig skal tage i mod flygtninge. Hvor højt et niveau forestiller du dig? - Jeg har meget, meget stor sympati for Anker Jørgensens tankegang om, at der er en grænse for, hvor mange mennesker man kan tage til Danmark, hvis man også vil have en effektiv og ordentlig integration.   - Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi har nogle internationale forpligtelser, vi skal leve op til. Det er vi hele tiden nødt til at balancere, siger Mette Frederiksen, der undlader at sætte et konkret tal på.   Spørgsmål: Når man læser jeres principprogram, så lyder det ikke, som om vi kan klare integrationen med det nuværende antal. Kan vi det? - Vi har nogle meget, meget store integrationsudfordringer. Vi har udlændinge i Danmark, som klarer sig godt, og som bidrager meget aktivt til det her samfund. Det kan man se, når man køre bus. Når man ser, hvem der gør rent på vores hospitaler og mange andre jobfunktioner.

- Det er rigtig godt. Men der er så også en gruppe, som har haft rigtig svært ved at integrere sig. Og de problemer har vi ikke løst. 

Det er en af grundende til, at vi den senere tid har valgt at lægge stemmer til stramninger. Fordi vi kan konstatere, at der er en integrationsudfordring, som har fået lov til at overvintre samtidig med, at vi de senere år har fået rigtig mange nye borgere hertil.   Spørgsmål: Du kalder det en stor udfordring. Men kan vi løse opgaven? Med de problemer, I beskriver her, kan vi så tale om effektiv integration? - Nej man kan ikke sige, at integrationen har været effektiv.   Spørgsmål: Men det kan godt løses med det antal, vi har nu, samtidig med at flere kommer til? - Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at have som udgangspunkt, at vi kan løse opgaven. Forudsætningen, for at vi kan det, er, at vi fører en effektiv udlændingepolitik, så der ikke kommer flere, end vi stadigvæk evner opgaven, siger Mette Frederiksen.   Socialdemokratiet opprioriterer hensyn til miljø og klima I partiets nye "værdikompas", som formand Mette Frederiksen kalder principprogrammet, hedder det blandt andet:   - Med den globale befolkningsstigning og den eksplosive vækst i produktionen i verden følger også store problemer. Miljøet er under massivt pres. Klimaet forandrer sig hastigt. Heldigvis er en mere bæredygtig fremtid mulig, hedder det i principprogrammets afsnit "Bæredygtighed og vækst".

Socialdemokratiet er dog ikke ved at slå ind på en kurs, der vil gå ud over den økonomiske vækst og danske virksomheders konkurrencedygtighed, siger Mette Frederiksen.

- Vi er et parti, der er tilhængere af økonomisk vækst. For vi ønsker at gøre samfundskagen større.   - Men det er klart, at når vi vækster, så skal vi samtidig vise hensyn til mennesker og natur, siger Mette Frederiksen.    I udkastet til principprogrammet "Fælles om Danmark" fastslår Socialdemokratiet, at jorden mange steder i verden bliver dyrket "for intensivt". At "skovene bliver fældet for hurtigt, og der bliver fanget for mange fisk".   Spørgsmål: Det lyder som noget, der vil begrænse virksomheders konkurrenceevne? - Nej, det skal det ikke. Og det må det heller ikke. Vores ønske er hele tiden at balancere i vores politik.    - Hvis du kigger på klimaambitionerne, som er en meget stor del af principprogrammet, så er det noget af det, der gør, at vi i dag har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv.    - En meget stor del af vores arbejdspladser og eksport knytter sig til den grønne omstilling, fordi vi er førende på en række områder. Hvad enten det drejer sig om affaldshåndtering, rent vand eller vindenergi.    - Det er et eksempel på, at vi på den ene side ikke ønsker at bedrive rovdrift på vores klima og natur. Men at vi samtidig også har fået skabt et eksporteventyr og et konkurrencedygtigt erhvervsliv sammen med erhvervslivet.   Spørgsmål: Så du accepterer ikke, at bæredygtighed og vækst er modsætninger? - Nej. Det er det, hvis ikke man tænker sig om. Men hvis man gør det på en klog og fornuftig måde, så kan det være hinandens forudsætninger, siger Mette Frederiksen.   OVERBLIK: Det siger Socialdemokratiet om udlændinge Under Mette Frederiksen har S skærpet udlændingekursen markant. Nu skrives spørgsmålet ind i principprogram.   Socialdemokratiet skriver blandt andet:   - Danmark har igennem årtier taget imod mange flygtninge og indvandrere. Mange er integrerede i vores fællesskab, taler sproget, arbejder og er i det hele taget til gavn for Danmark. Det er godt. Men det gælder desværre ikke alle. Vi skal blive bedre til at brede integrationen ud. Ingen skal stå udenfor i Danmark. For deres skyld og for vores samfunds skyld.   - Socialdemokratiet er et humanistisk og solidarisk parti. Vi søger altid at hjælpe mennesker i nød på bedst mulig vis. Derfor sondrer vi mellem fattigdomsmigranter og flygtninge.   - De fleste flygtninge hjælpes bedst i nærområderne. Derfor skal vi hjælpe mest der. Men vi skal også hjælpe her i landet. Danmark tager imod mange flygtninge. Og vi kommer også til at give asyl til mennesker på flugt i fremtiden.   - Samtidig erkender vi, at de mange udlændinge, der er kommet til Danmark over de sidste mange årtier, udgør en massiv udfordring. Det store antal og den manglende evne til at integrere mange af dem giver en række store problemer.   - Vi kan ikke tage imod flere udlændinge, end det er muligt at integrere effektivt.   - Desværre er udlændinge i Danmark i dag overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet. Vi har parallelsamfund i Danmark, hvor udlændinge og efterkommere af udlændinge bor og lever isoleret fra det danske fællesskab og efter andre værdier end de danske. Det er uacceptabelt. I Danmark skal alle leve efter demokratiets regler og respektere vores frihedsværdier. Religiøse og patriarkalske normer må aldrig stå over lov og ret. Ingen skal ligge under for social kontrol i Danmark. Det høje antal udlændinge og den manglende integration er også et økonomisk problem. Jo flere der ikke har et arbejde og ikke bidrager til samfundet, desto vanskeligere bliver det at opretholde velfærden i vores land.   For Socialdemokratiet er det en hovedprioritet, at integrationen forbedres markant. Det væsentligste bidrag til det vil være, at langt flere kommer i beskæftigelse.   OVERBLIK: Det siger Socialdemokratiet om bæredygtighed Det siger Socialdemokratiet om bæredygtighed i udkast til et nyt principprogram for partiet kaldet "Fælles om Danmark":   - Med den globale befolkningsstigning og den eksplosive vækst i produktionen i verden følger også store problemer. Miljøet er under massivt pres. Klimaet forandrer sig hastigt. Heldigvis er en mere bæredygtig fremtid mulig.   - I dag lever vi mennesker ikke i balance med naturen. Vi bruger klodens ressourcer og forurener dens elementer i en grad, der hverken er etisk forsvarlig eller bæredygtig i forhold til fremtiden.   - Mange steder på planeten gælder det, at vi dyrker jorden for intensivt, fælder skovene for hurtigt og fanger for mange fisk. Det sker i et tempo, som gør, at naturen ikke kan nå at regenerere.   - Vi forurener luft, vand og atmosfære til stor skade for både planter, dyr og mennesker. Partikler i vores luft, kemikalier i vores mad og forbrugsgoder koster mange liv og går generelt ud over vores sundhed.   - Den største trussel er klimaforandringerne. Afbrændingen af fossile brændstoffer medfører, at temperaturen stiger, og at klimaet ændrer sig. Det har allerede nu alvorlige konsekvenser. Polarisen smelter, vandstanden stiger, og vi får flere ekstreme vejrfænomener såsom tørke, orkaner, heftig nedbør, stormfloder og oversvømmelser.   - Dyr og planters levesteder ødelægges, og menneskers levevilkår forringes. Det rammer særligt hårdt i verdens fattigste lande. Dels på grund af deres geografiske placering. Dels fordi de ikke har ressourcerne til at imødegå forandringerne.   - Fremtiden kan blive endnu værre, hvis vi ikke får stoppet temperaturstigningerne. For Socialdemokratiet er det derfor en bunden opgave grundlæggende at forny den måde, vi forbruger og producerer energi på. Det haster.    - Problemerne bliver nemlig kun større i takt med, at klodens befolkning fortsat vil vokse eksplosivt, og det samlede forbrug følge med.   Kilde: Udkast til Socialdemokratiets principprogram "Fælles om Danmark".  

Annonce