Så er skoleferien slut: Resten af Europa holder stadig fri

Velfærd

12/8/18 12:06

Nick Allentoft

I august går danske børn i skole, mens resten af Europa har fri

Mens første skoledag nærmer sig med hastige skridt her i Danmark, har de fleste andre skolebørn på den nordlige halvkugle fri længe endnu. Selvom der i de seneste år har verseret mange myter om, at danske elever kun får lidt undervisningstid, skiller Danmark sig nemlig især ud i forhold til det øvrige Europa ved at have den korteste sommerferie. Og kun i enkelte tyske delstater samt i Finland begynder skoleåret tidligere, til gengæld gik finnerne på sommerferie hele fire uger før danskerne. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det viser de seneste tal fra EU’s uddannelsesnetværk Eurydice, statistikportalen Statista samt hjemmesiden schoolholidayseurope.eu, der samler skoleferiedatoer for de europæiske lande. 

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Læs Skoleavisen her.

For alle lande gælder det, at der kan være mindre variationer fra region til region. Men det billede, der tegner sig, er, at danske børn sammen med børn i Holland og nogle tyske delstater har den korteste sommerferie i Europa. Danmarks seks ugers ferie er to uger kortere end den norske og tre uger kortere end den svenske, som omtrent svarer til det europæiske gennemsnit. I Spanien, Portugal og Italien har eleverne omkring dobbelt så lang sommerferie som de danske elever.

Mens vi i Danmark typisk kun ser juli som den regulære feriemåned, har august samme status i de fleste lande nord for ækvator. I USA varierer skoleferiens længde meget, men Labor Day – første mandag i september – er den mest udbredte skolestart-dato efter en sommerferie, som ofte varer to måneder. Kina har ry for at have ambitiøse skoler, men her varer sommerferien også typisk hele juli og august. 

Selvom netop denne august kunne være rar at holde varmefri i, synes Mette With Hagensen, formand for foreningen Skole og Forældre, hverken, at den danske skolesommerferie er for kort eller for lang, men måske er den for ufleksibel.

”Der skal være tid til at komme på ferie. Der er mange skilsmissefamilier i Danmark, men med seks ugers fri kan børnene også nå at komme på ferie med både far, mor og eventuelt bedsteforældrene. Vi har ikke behov for det system, man har mange steder med et meget kompakt skoleår efterfulgt af 10-12 ugers sommerferie, hvor børnene keder sig så meget, at de bliver sendt på lejr for at blive aktiveret. Men vi kunne godt diskutere, om der skal være mere fleksibilitet, så man lokalt kan lægge sommerferien anderledes, og så forældre får øgede muligheder for at holde sommerferie uden for industriferien,” siger Mette With Hagensen.

Hele historien hos Kristeligt Dagblad