SF og Alternativet: Sløjfning af randzoner er katastrofalt

Bæredygtighed

18/09/2015

Nick Allentoft

Miljøminister Eva Kjer Hansen vil afskaffe lov om randzoner. SF og Alternativet frygter for vandmiljøet.
Tåbeligt og katastrofalt.   Sådan betegner SF og Alternativet miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) udmelding om, at hun helt vil afskaffe loven om randzoner, der ellers beskytter de danske vandløb mod landbrugets udledning af kvælstof og fosfor.

- Eva Kjer Hansen burde kalde sig landbrugsminister - for miljøet kærer hun sig tydeligvis ikke for. Det er en katastrofe for vores vandløb, når randzonerne fjernes. De er det mest effektive redskab til at beskytte os mod gødningens påvirkning, siger Lisbeth Bech Poulsen, SF's miljø- og fødevareordfører i en pressemeddelelse.

SF mener, at ministeren er godt i gang med at "smadre vandmiljøindsatsen".   Ministerens beslutning om at afskaffe loven er blandt andet begrundet i, at hun vil beskytte de økonomisk hårdt pressede landmænd. Derudover peger ministeren på, at forskere har vurderet, at effekten af randzonerne er overvurderede. Til de argumenter skriver Rasmus Nordqvist, Alternativets ordfører for blandt andet iværksætteri og erhverv, i en meddelelse:   - Den daværende regering har allerede halveret randzonerne, og det var skidt nok. At afskaffe yderligere af kortsigtede økonomiske hensyn og uden blik for de langsigtede konsekvenser er helt tåbeligt. Løsningen på landbrugets indtjeningskrise er en omlægning til økologi, som er et marked, der er i hastig vækst, skriver han.   Sidste år vedtog et flertal i Folketinget en lempelse af loven om randzoner. Ændringen medførte, at randzonearealet blev halveret fra 50.000 hektar til ca. 25.000 hektar.   Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen forsikrer, at hun har stor fokus på, at ophævelsen af randzoneloven ikke går ud over miljøet.   - Jeg er optaget af, at vi har et godt vandmiljø i Danmark til glæde for os danskere, der bruger naturen. Derfor vil effekter af den ophævede randzonelov indgå i arbejdet med blandt andet de nye vandområdeplaner, siger hun.   Loven blev indført i 2012 som en del af Danmarks implementering af EU's vandrammedirektiv, som skal sikre et sundt vandmiljø.    

Mest Læste

Annonce