SF vil gøre tandlæge, psykologhjælp og fysioterapi gratis

Politik

14/4/18 8:17

Nick Allentoft

Brugerbetaling skaber et ulige sundhedssystem. Derfor vil SF udfase egenbetaling. Resten af oppositionen er positivt stemt.

Hvis man brækker benet eller får en alvorlig kræftsygdom, kan man få behandling på et hospital uden selv at hive penge op af lommen. Men har man brug for at gå til tandlæge, fysioterapeut eller psykolog, kan man gå derfra med en stor regning.

Det fører til en social ulighed i sundhedssystemet, og det vil SF gøre noget ved, skriver Dagbladet Information.

SF foreslår op til partiets landsmøde i weekenden en gradvis udfasning af brugerbetaling på tandlæge, psykologhjælp og fysioterapi samt et større medicintilskud til socialt udsatte. Partiet vil desuden have lavet en analyse, som viser, hvordan brugerbetaling påvirker folks valg i sundhedsvæsenet.

»I Danmark bryster vi os af, at vi har et gratis sundhedssystem,« siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr til Information.

LÆS OGSÅ: SF: VI TROR PÅ ET STÆRKT EUROPA

»Men det er bare ikke virkeligheden for alle. Der er stor forskel på om man har råd til at gå til tandlæge, om man har råd til at gå til fysioterapeut, og om man har råd til at betale for medicin.«

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Partiet henviser til en tabel fra Sundhedsministeriet, der viser, at det vil koste 13,5 mia. kr. helt at afskaffe brugerbetalingen på de nævnte områder, hvis man tager udgangspunkt i udgifterne fra 2013.

Sundhedsministeriet oplyste ellers i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg tidligere i år, at tabellen indeholder fejl og derfor ikke er retvisende. Alligevel antager SF, at de 13,5 mia. er nogenlunde korrekt.

For at gøre afskaffelsen af brugerbetaling mere spiselig foreslår SF en gradvis udfasning, hvor man i første omgang fokuserer på tilskud til unge og socialt udsatte.

Mængden af ubrugte midler i satspuljen er afhængig af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Men SF mener, at det nuværende økonomiske opsving gør det realistisk at finde så store beløb i puljen i de kommende år.

De øvrige partier i oppositionen vil gerne være med til at udfase brugerbetaling på sundhedsydelser. Men hverken Socialdemokratiet, De Radikale, Alternativet eller Enhedslisten vil binde sig til at finde pengene i satspuljen. Hvis pengene skal findes der, kræver det, at alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten – der ikke er med i aftalen om satspuljen – går med til det.

»Det er ikke realistisk,« mener Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen til Information.

Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor kalder det »problematisk« at tage pengene fra satspuljen, som typisk uddeles til projekter og forsøg til gavn for socialt udsatte. Hun understreger desuden, at der allerede i dag findes tilskudsordninger, som kan hjælpe folk med lave indkomster med at betale sundhedsydelser.

?Hvis udfasningen af de 13,5 mia. kr., som SF regner med, skal finansieres med en kvart mia. kr. om året, som partiet lægger op til, vil brugerbetalingen først være fuldt udfaset om 54 år.

– Er det ikke en lidt lang tidshorisont at arbejde med, hvis I gerne vil gøre op med social ulighed i sundhedsvæsenet?

»Jo, det er det da,« siger Pia Olsen Dyhr til Information. »Jeg ville ønske, at vi kunne gøre det endnu hurtigere. Men vi skal også finde pengene til det. Nu har vi fundet en mia., og det er et skridt på vejen.«

Undersøgelsen ’Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne’, som Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden udgav i marts 2018, viser, at særligt unge, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, fravælger medicin og tandlægebesøg.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen og et forskningsprojekt fra Rigshospitalet viser desuden, at psykiske lidelser som angst og depression er et stigende problem – særligt blandt børn og unge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der for tiden er i Asien.

Danske Regioner foreslog i marts, at man indfører gratis psykologhjælp til alle. Dengang sagde sundhedsministeren til Jyllands-Posten, at hun anerkender det stigende problem med psykiske lidelser, og at regeringen har afsat 200 mio. kr. til området over de næste fire år. Men hun sagde samtidig, at forslaget om gratis psykologhjælp til alle »lyder dyrt«.

information.dk/indland/2018/04/sf-goere-tandlaege-psykologhjaelp-fysioterapi-gratis

Annonce