Sjællandske patienter benytter privathospitaler mest

13/01/2011 18:06

Ritzau

Privathospitalernes andel af sygehusbehandlinger udgør gennemsnitligt 2,3 procent på landsplan. Der er betydelige variationer regionerne imellem. Det viser en opgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvis alle sygehusbehandlinger i Danmark skulle illustreres med en lagkage, så var der kun et smalt stykke til privatsygehusene. Fra januar til og med november 2010 udgør privatsygehusenes andel af sygehusaktiviteten ca. 2,3 procent.

Selv om lagkagestykket ikke er stort, er det dog en stigning fra 2009, hvor sygehusenes andel udgjorde ca. 2,1 procent af den samlede sygehusaktivitet.

Det viser en opgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Her er privatsygehusenes andel af sygehusbehandlingerne beregnet som DRG-produktionsværdi.
Tallene er altså et udtryk for, hvor stor en del af sygehusbehandlingen, private sygehuse har udført for regionerne. Opgørelsen omfatter dermed både patienter, der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg og patienter behandlet på privathospitaler, fordi regionen har lavet en udbudsaftale.

”Når man tænker på, hvor meget de private hospitaler fylder i debatten, så er det da interessant, at de ikke fylder mere end 2,3 procent af sygehusaktiviteten. De giver borgere et valg og presser det offentlige til at øge produktiviteten. Det er bl.a. derfor, vi nu har historisk lave ventetider – næsten 40 dage kortere end i 2001,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De nye tal fra ministeriet viser også, at der er betydelig forskel på, hvor meget privathospitalerne fylder i de forskellige regioner.
I Region Syddanmark fylder de mindst – her er 1,7 procent af aktiviteten foretaget på privathospitaler. I Region Sjælland er tallet dobbelt så højt, nemlig 3,4 procent.

”Ministeriets beregninger kan jo ikke forklare, hvorfor der er så stor forskel fra region til region, eller hvorfor sjællænderne dobbelt så ofte som borgerne i Region Syddanmark bliver behandlet på privathospitaler. For mig er det ikke afgørende, hvor patienterne bliver behandlet, men at de bliver behandlet så hurtigt som muligt, og at de får en behandling, de kan være tilfredse med,” siger Bertel Haarder.


Se fordeling mellem privat og offentlig sygehusaktivitet fordelt på regioner:

Mest Læste

Annonce