Skatteministeren vil stoppe opkrævninger på en øre

Politik

23/4/15 12:25

Suleman Haider

Der skal ikke udsendes opkrævninger af beløb, der ikke står mål med omkostningerne, mener Benny Engelbrecht.

Et girokort med en opkrævning på en øre eller en check med udbetaling af samme beløb. 

Det har flere borgere fået ind ad brevsprækken, hvor overskydende eller manglende skatteindbetalinger skal afregnes.

Det vil skatteminister Benny Engelbrecht (S) have ændret. Derfor har han bedt Skatteministeriet og Skat se på forslag til nye regler på området, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Vi har set eksempler på, at borgere og virksomheder har modtaget girokort-opkrævninger eller checks med udbetaling af meget små beløb. 

- Så små, at det for mange danskere virker molboagtigt. Og det kan jeg sådan set godt forstå.

 - Eksempelvis hvis det koster mere at udstede og indløse en check, end det beløb der udbetales på checken, siger skatteministeren og varsler ændringer på området.

Der er i dag ikke en generel grænse i forhold til, hvor lave beløb Skat skal opkræve eller tilbagebetale til borgere og virksomheder. 

Skat kan derfor som udgangspunkt ikke undlade at udbetale og opkræve selv ganske små beløb til borgere og virksomheder.

Det er især de situationer, hvor der ikke anvendes digitale kanaler til opkrævninger og udbetalinger, hvor det kan opleves, at omkostningerne ikke står mål med beløbet.

Skatteministeren har derfor bedt Skatteministeriet og Skat om at afdække, hvilke områder Skat udbetaler eller opkræver mindre beløb og se på mulighederne for forenklinger, for eksempel ved indførelse af bagatelgrænser.

Der skal blandt andet ses på virksomhedernes skattekonto, personskatteområdet og inddrivelsesområdet, hvor der i visse situationer sker fysisk opkrævning eller udbetaling.

Arbejdet skal blandt andet give et overblik over, hvilke eventuelle ændringer der kan gennemføres administrativt, og hvilke der i givet fald kræver en lovændring. 

Når det er gennemført, skal det overvejes, hvordan eventuelle forenklinger kan gennemføres.