"Vi kan se, at en bisidder skaber tryghed for barnet i en svær periode. En børnesamtale er forbundet med stor usikkerhed hos børnene, som kan være i tvivl om, hvad de skal sige og hvor meget forældrene får at vide bagefter," siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.
"Vi kan se, at en bisidder skaber tryghed for barnet i en svær periode. En børnesamtale er forbundet med stor usikkerhed hos børnene, som kan være i tvivl om, hvad de skal sige og hvor meget forældrene får at vide bagefter," siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Skilsmissebørn får egen bisidder

Velfærd

26/5/15 4:09

Mikkel Sarka

Professionelle bisiddere støtter skilsmissebørn. Børns Vilkår ønsker, at ordningen skal være permanent.

Børn i konfliktfyldte skilsmisser kommer nemt i klemme mellem deres forældre. 

Når de voksne skændes om forældremyndighed og samvær, kan det være svært for børnene at tale frit om, hvor mange dage de vil bo hvert sted, og hos hvem de helst vil fejre juleaften.

For tænk hvis konflikten optrappes, og mor eller far bliver endnu mere ked af det.

Et nyt initiativ med professionelle bisiddere skal støtte børn, der indkaldes til en børnesamtale i Statsforvaltningen. 

Siden nytår har 20 børn taget imod tilbuddet om at få følge af en uvildig voksen, og de første erfaringer viser, at det er en gevinst for børnene.

- Vi kan se, at en bisidder skaber tryghed for barnet i en svær periode. En børnesamtale er forbundet med stor usikkerhed hos børnene, som kan være i tvivl om, hvad de skal sige og hvor meget forældrene får at vide bagefter, siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. 

I omkring hver tiende skilsmisse er forældrene så uenige om, hvordan livet som skilsmissefamilie skal tilrettelægges, at Statsforvaltningen må træffe afgørelse.

Før det sker, indkaldes barnet til en samtale. Ofte alene og i de få tilfælde, hvor det tildeles en besidder, er det typisk en nær voksen, måske et medlem af familien.

- Men det kan være svært at sige, at man helst vil bo hos far, hvis det er mormor eller moster, som er bisidder, siger Lene Mikkelsen, kontorchef i Statsforvaltningen.

Derfor har Børns Vilkår og Statsforvaltningen i samarbejde med Egmont Fonden taget initiativ til ordningen, der i løbet af de næste to år skal tilbydes til 400 børn.

Herefter håber Børns Vilkår på politisk velvilje til at gøre tilbuddet permanent, så alle børn får chancen. 

Det kræver en ændring af loven, da det i dag er muligt for den forældre, som barnet har adresse hos, at afvise barnet eller den anden forældres ønske om en besidder.

- Vi så gerne, at det blev en ret for barnet at få en bisidder. Og det skal være en uvildig, som ikke har nogen følelsesmæssige aktier i hverken den ene eller anden forælder. Bisidderen skal alene kæmpe barnets sag, siger Rasmus Kjeldahl.

Fakta om skilsmisser

I de fleste skilsmisser lykkes det forældrene at blive enige om samvær og barnets bopæl. Men i hver tiende sag må Statsforvaltningen træffe afgørelse.

Børn i konfliktfyldte skilsmisser tilbydes en professionel bisidder, hvis de skal til børnesamtale i Statsforvaltningen.

Læs her om skilsmisser:

* Hvert år kommer der cirka 25.000 nye skilsmissebørn.

* I 90 procent af alle skilsmisser bliver forældrene enige om, hvor børnene skal bo, og hvor meget samvær de skal have med henholdsvis mor og far. Det sker uden at inddrage Statsforvaltningen.

* I cirka hver tiende skilsmisse er det nødvendigt at lade Statsforvaltningen træffe en afgørelse. Statsforvaltningen behandler sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

* Inden der træffes beslutning, indkaldes børnene til en samtale, en såkaldt børnesamtale. Her kan barnets fortælle om sine oplevelser og ønsker. 

* I en forsøgsordning tilbydes børnene en professionel bisidder, som taler med barnet inden og som er med til samtalen. Bagefter gennemgår bisidderen samtalen med barnet. 

Kilde: Danmarks Statistik og Børns Vilkår.