Socialdemokraternes formand om Skatteskandaler: Kristian Jensen spiller central rolle

Politik

16/05/2017 12:45

Nick Allentoft

S-formanden ønsker delkonklusioner fra en kommende Skatte-skandale-kommission.
I et fælles fremstød kræver Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at regeringen nedsætter en undersøgelseskommission for at få kulegravet alle skandalerne i Skat. S-formand Mette Frederiksen uddyber:   Spørgsmål: Kriserne i Skat har været længe kendt – hvorfor foreslår I først en undersøgelseskommission nu? - Vi må sige det sådan, at nu er skandalen så stor og problemerne så mange, at vi har behov for en egentlig undersøgelseskommission af hele forløbet i og omkring Skat.

Skandalerne i Skat

Læs meget mere om skandalerne og planerne med Skat på tema-siden her. 

- Jeg er bekymret for, om tilliden til vores myndigheder – og dermed til hinanden – er ved at smuldre, når vi kan se nærmest på ugentligt basis, at der er nogen, der ikke betaler den skat, de skal.

Spørgsmål: Men hvad er det, der gør, at I netop nu går sammen med DF om at kræve en kommission? - Antallet af milliarder af kroner, der ikke bliver betalt, bliver ved med at vokse, og tidligere embedsmænd kommer med beretninger. Og der er jo ikke blevet rettet op på problemerne.    - Så når man lægger det hele sammen, så synes jeg, det er helt rigtigt at bede regeringen om at nedsætte en kommission. Vi har simpelthen behov for at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt – og hvordan vi sikrer, at det ikke sker igen.   Spørgsmål: Hvornår skal deadline være, og hvordan skal I sikre, at det ikke bliver mudderkastning men noget, Skat kan lære noget af? - Når man nedsætter en undersøgelseskommission, skal det gøres på en ordentlig måde med substans – og på det rigtige juridiske grundlag. Det mener vi kan være færdigt i det indeværende år, altså i løbet af efteråret.    - Kommissionen skal selvfølgelig have lov til at arbejde grundigt, men vi skal også have konklusionerne, så vi kan handle på dem. Derfor vil vi foreslå, at den arbejder med delkonklusioner, så vi ikke skal vente på hele undersøgelsen.   Spørgsmål: Skal der placeres et konkret politisk ansvar hos specifikke tidligere skatteministre? - Det kommer helt an på, hvad kommissionen finder ud af. 

- Men det er da helt naturligt, at når man afdækker et hændelsesforløb og finder ud af, hvad der er gået galt, at der selvfølgelig også kan placeres et ansvar, hvis der er oplysninger, der fører derhen. 

Spørgsmål: Du rettede i din 1. maj-tale skytset mod V-næstformand Kristian Jensen. Mener du stadig, at han bærer hovedansvaret for, at Skat kom ud af kurs? - Kristian Jensen har været skatteminister igennem en længere årrække, hvor der er blevet truffet beslutninger, som jeg mener har en sammenhæng med den efterfølgende manglende inddrivelse af skat.    - Så ja, jeg mener, at Kristian Jensen spiller en rolle. Men nu vil jeg sådan set gerne have, at der bliver nedsat en rigtig undersøgelseskommission, så vi kan få afdækket, hvad der er gået galt, hvordan det kunne gå så galt, og hvordan vi kan sikre at det ikke sker igen.   Spørgsmål: Risikerer du ikke også, at kommissionen viser, at en af dine partifæller har et ansvar for, at det er gået helt galt i Skat? - Jeg kan ikke forestille mig, at en socialdemokrat har bidraget til at underminere Skat. Men det er klart, at en undersøgelseskommission skal afdække alle forhold – ligegyldigt om det er under den ene eller anden regering.     Sådan kan undersøgelseskommission undersøge Skat Politikerne vil blandt andet have undersøgt inddrivelsessystemet, EFI, og grundlaget for de seneste mange års effektiviseringer af Skat.   * Folketinget kan vedtage, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, som skal gennemføre en nærmere undersøgelse af forhold af almenvigtig betydning.   * Justitsministeren udpeger en eller flere personer, der skal være medlemmer af kommissionen. Medlemmerne skal være uafhængige af de myndigheder og personer, som undersøges.   * Undersøgelseskommissionen kan komme med forslag til ændringer af love og praksis og foretage retlige vurderinger af, om der er grundlag for, at nogen skal drages til ansvar. Kommissionen kan dog ikke vurdere spørgsmålet om ministres ansvar.   * Kommissionen kan indkalde personer til at afgive forklaringer, og personer har pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen.   * En undersøgelseskommission kan arbejde i flere år, inden den er færdig. Skræmmebilledet er Farumkommissionen, der i 2012 blev færdig efter ti års arbejde til en samlet pris af 60 millioner kroner.   Kilder: Lov om undersøgelseskommissioner og Danske Advokaters vejledning til advokatundersøgelser.  

Mest Læste

Annonce