Statsrevisorer: Salg af vaccineenhed har kostet staten op mod 1.8 mia kroner

Infrastruktur

25/1/18 11:41

Nick Allentoft

Rigsrevisionen påpeger, at det havde været "hensigtsmæssigt", hvis Sundheds- og Ældreministeriet havde foretaget "en grundigere sammenligning mellem salg og andre alternativer".
Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at sikre et "fyldestgørende og i rimelig grad opdateret beslutningsgrundlag" for salget af Statens Serum Instituts vaccineenhed til et saudiarabisk firma har været "mangelfuldt". Det konkluderer Statsrevisorerne i en ny beretning.   De samlede udgifter forbundet med det omdiskuterede salg udgør ifølge Rigsrevisionen mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kroner.   Statsrevisorernes kritik retter sig blandt andet mod ministeriets "langsommelige gennemførelse af salget":
 

Læs om skandalerne

Vi samler historier om skandaler og sager på tagget "skandaler". Interesseret i at lære og mindes, så klik her.

- Langsommeligheden fik som konsekvens, at statens foreløbige nettoprovenu ved salget (inklusiv huslejerabat og rådgivningsomkostninger) blev cirka minus 279 millioner kroner mod et forventet provenu på mellem 0 og 285 millioner kroner, samt at driftstabet blev forøget, lyder det.

Beretningen oplister en række forhold, der bidrog til at "forlænge processen, forringe ministeriets forhandlingsposition og forringe salgsprisen". Blandt andet blev der ikke lavet en ordentlig forretningsplan. Rigsrevisionen påpeger også, at "salgsbeslutningsgrundlaget" ikke var afbalanceret.   LÆS MINISTERIETS FORSVAR HER   Vaccineenheden har blandt andet ansvaret for det danske beredskab mod smitsomme sygdomme. Sundheds- og Ældreministeriet begyndte i 2012 overvejelserne om, hvorvidt enheden skulle sælges, lukkes eller fortsætte.   Siden det saudiarabiske konglomerat Aljomaih Group købte vaccineenheden for 15 millioner kroner i januar 2017, er der rejst en række spørgsmål. Ekstra Bladet har kunnet berette, at en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere SR-regering vurderede markedsværdien af vaccineenheden til 285 millioner kroner - altså 270 millioner kroner over salgsprisen. Avisen har ligeledes fortalt, hvordan staten satte priserne ned for køb af vacciner hos Statens Serum Institut, så der opstod et underskud. Det lagde grundlaget for argumentationen om, at sælge vaccineproduktionen.
 

Oven i det har Aljomaih Group ifølge Ekstra Bladet fået en huslejerabat på minimum 88 millioner kroner over fire år.

Derudover har staten betalt over 30 millioner kroner til konsulenter i forbindelse med salget - blandt andet for at vurdere, om vaccineenheden overhovedet skulle sælges - og for at finde en køber.   Rigsrevisionen påpeger, at det havde været "hensigtsmæssigt", hvis Sundheds- og Ældreministeriet havde foretaget "en grundigere sammenligning mellem salg og andre alternativer".   Ministeriet er ikke enig i denne del af Rigsrevisionens kritik og henviser i en pressemeddelelse til, at det var en politisk beslutning at sælge vaccineproduktionen:   - Ministeriet kan ikke genkende de tal, som Rigsrevisionen er kommet frem til, og Rigsrevisionen har ikke forholdt sig til ministeriets kritik af beregningen.   Hertil bemærker Statsrevisorerne:   - Når staten afhænder aktiver, er der generelt en forventning om, at det sker på den samlet set mest fordelagtige måde.    - Det er den administrative ledelses ansvar at tilse, at oplysninger herom indgår i et fyldestgørende beslutningsgrundlag til de politiske beslutningstagere.     OVERBLIK: Vaccinesalg har kostet staten over 1,3 milliarder Udgifterne til salget af Statens Serum Instituts vaccineenhed udgør mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner. Få et overblik her:   * Sundheds- og Ældreministeriet begyndte i 2012 overvejelserne om, hvorvidt Statens Serum Institut skulle sælge, lukke eller fortsætte vaccineproduktionen.   * Årsagen var, at produktion havde givet underskud siden 2010. Ministeriet besluttede i 2014 at igangsætte salgsprocessen.    * Salgsaftalen blev underskrevet i 2016, og vaccineproduktionen blev overdraget til den saudiarabiske køber i januar 2017 til en salgspris på 15 millioner kroner, hvilket var væsentligt lavere end forventet.    * Statsrevisorerne kritiserer ministeriets langsomme gennemførelse af salget, der betød, at statens foreløbige nettoprovenu blev cirka minus 279 millioner mod forventet mellem 0 og 285 millioner.    * De samlede udgifter forbundet med salget udgør ifølge Rigsrevisionen mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kroner.   * Statsrevisorerne oplister tre forhold, der "bidrog til at forlænge processen, forringe ministeriets forhandlingsposition og forringe salgsprisen":   1. Der blev ikke i forberedelsesfasen udarbejdet en forretningsplan, der var tilstrækkeligt underbygget til, at den kunne danne grundlag for bydernes vurderinger af vaccineproduktionen.   2. Der blev ikke i salgsprocessen udarbejdet en plan for it-adskillelsen mellem de aktiviteter, som skulle blive i Statens Serum Institut, og de frasolgte aktiviteter.    3. Der blev ikke indgået fastholdelsesaftaler med kernepersonale, som kunne give personalet incitament til at bidrage konstruktivt til forløbet hele vejen til afslutning.   Kilde: Statsrevisorernes beretning.   /ritzau/