Støjberg ønsker pusterum: Vi kommer såmænd nok til at tage flygtninge igen

Politik

09/09/2017 13:13

Nick Allentoft

Integrationsminister Inger Støjberg (V) vil stoppe Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge på ubestemt tid.

I dag fastslår loven, at Danmark over en treårig periode skal modtage 1500 kvoteflygtninge. 

Men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ændre loven, så det er den til enhver tid siddende minister, der afgør, hvor mange kvoteflygtninge Danmark skal tage - om nogen overhovedet.

Hvis ministeren ønsker at modtage flere end 500 kvoteflygtninge et år, skal regeringen bede om en ekstrabevilling i Folketingets Finansudvalg, hvilket vil kræve folketingsflertal.

Spørgsmål: Hvorfor er det rimeligt, at du skal kunne afgøre, hvor mange kvoteflygtninge, vi skal tage?

Dagbog fra Lesbos

Psykolog Jane Maul beretter om seks dage som frivillig på Lesbos - hvor kun frivillige fra hele Europa sørger for den første kontakt, når traumatiserede flygtninge rammer klippekysten. Læs de gribende beretninger her.

- Det er helt afgørende, at vi passer rigtig godt på Danmark – og at vi kan følge med det antal flygtninge, der kommer hertil. Jeg kender ikke et eneste menneske, der ikke vil hjælpe andre mennesker i nød. Men det er også helt afgørende, at vi skal kunne følge med.

- Det er vigtigt, at man tager stilling til, hvor mange kvoteflygtninge vi skal have – og at vi tager stilling hen ad vejen.

Spørgsmål: Dansk Folkeparti frygter den dag, en radikal minister overtager din post og lukker 2000 kvoteflygtninge ind. Hvad siger du til den bekymring?

- Der er bygget et loft ind på 500 kvoteflygtninge per år i lovforslaget. Det eneste, der kan ændre på det, er, hvis regeringen vil kunne overtale et flertal i Folketinget til at tage flere end de 500.

Spørgsmål: Antallet af asylansøgere er faldet markant, og flere kommer i arbejde. Hvorfor kan vi så ikke tage 500 af verdens allermest sårbare flygtninge?

- Det er fuldstændig rigtigt, at vi har et meget, meget lavt asyltal i øjeblikket. Men vi har jo altså også et kæmpe efterslæb, når det handler om at få de mennesker, der er kommet hertil, integreret. 

- Jeg tror såmænd nok, at vi på sigt igen kan komme til at tage imod kvoteflygtninge. Men lige nu har vi brug for et pusterum, så vi får folk integreret.

Spørgsmål: Hvad skal omstændighederne så være, før vi i din optik igen skal tage imod kvoteflygtninge?

- Der er to ting, der kommer til at afgøre det. Det ene er antallet af asylansøgere. Det andet er spørgsmålet om, hvordan det går de mennesker, der er kommet hertil: Forsørger de sig selv, taler de sproget, har de taget værdisættet til sig? 

Spørgsmål: Så hvad skal antallet ned på, før vi igen skal tage kvoteflygtninge?

- Man kan ikke sætte et antal på, fordi det også handler om, hvordan de mennesker, der er kommet hertil, klarer sig. Vi har fejlet på integrationen i mange, mange år – og det kan få katastrofale følger. 

- Så der er rigtig mange ting, der kommer til at spille ind på, hvornår vi igen kan tage kvoteflygtninge.

Spørgsmål: Så du kan ikke opsætte nogen kriterier – det vil være op til din mavefornemmelse?

- Vi har jo et integrationsbarometer, og det kunne man tage udgangspunkt i. Det siger noget om, hvor mange der kommet i arbejde – og hvordan det i det hele taget går med at deltage i den danske hverdag.

FAKTA: Asyltal ser ud til at blive laveste i fem år I løbet af det seneste år har asyltallene ligget på et stabilt lavt niveau ifølge Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har besluttet, at Danmark ikke skal tage imod kvoteflygtninge for 2016 og 2017 og lægger samtidig op til en lovændring på området.

I en pressemeddelelse siger, hun, at beslutningen skyldes, at "selv om vi har strammet meget op, så antallet af asylansøgere er faldet, er der stadig en kæmpe stor opgave foran os."

I løbet af de første syv måneder af 2017 har 1918 personer søgt asyl i Danmark, hvilket ifølge Udlændingestyrelsen er mere end en halvering i forhold til samme periode sidste år.

Så mange har søgt asyl i Danmark i løbet af de seneste fem år:

* 2016: 6266

* 2015: 21.316

* 2014: 14.792

* 2013: 7557

* 2012: 6184

Kilde: Udlændingestyrelsen (efterkorrektioner på tal kan forekomme).

 

FAKTA: Hvad er en kvoteflygtning?

Siden 1989 har Danmark haft en kvote på 500 kvoteflygtninge om året.

Men i september 2016 udskød udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) beslutningen om at tage imod Danmarks andel for både 2016 og 2017.

De flygtninge har ministeren nu besluttet, at Danmark ikke længere vil tage imod. 

Samtidig lægger hun op til et opgør med lovgivningen, så det er den siddende minister, der hvert år tager beslutningen om, hvorvidt Danmark tager imod de særligt udsatte flygtninge.

Her er et overblik over, hvordan kvoteflygtninge fordeles i Danmark:

* Kvoteflygtninge er flygtninge, der befinder sig uden for Danmark, og bliver genbosat i Danmark efter aftale med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) eller lignende international organisation.

* Siden 1978 har regeringen og Folketinget hvert år afsat et beløb på finansloven til en flygtningekvote, og fra 1989 til 2005 var den kvote 500 flygtninge om året.

* I 2005 blev ordningen gjort mere fleksibel, så danske myndigheder inden for en treårig periode skulle fordele 1500 pladser.

* Derfor står Danmark til i 2018 at skulle tage imod 1500 flygtninge, hvis ikke lovgivningen bliver ændret.

* Kvoteflygtninge fordeles ud fra, at de oprindeligt kommer fra udvalgte geografiske områder, at de har særligt krævende sygdomme, at de risikerer at blive sendt tilbage til hjemlandet eller blive udsat for overgreb i opholdslandet.

* Størstedelen af kvoteflygtninge bliver tilbudt genbosætning ud fra såkaldte kvoterejser, hvor danske myndigheder interviewer flygtninge der, hvor flygtningene midlertidigt opholder sig.

* Enkelte flygtninge med behandlingskrævende sygdomme, eller hvor sagen haster, bliver udvalgt ud fra et skriftligt grundlag, som videreformidles af UNHCR.

Kilde: Nyidanmark.dk (Udlændingestyrelsen).

/ritzau/

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce