Støjberg: Selvfølgelig kan DSB tjekke pas

Politik

08/12/2015 14:54

Nick Allentoft

Hvis Danmark indfører grænsekontrol, skal DSB og færger tjekke pas. Det kan give forsinkelser, siger Støjberg. Det kan blive en dyr omgang, lyder det fra trafikselskaberne.
Danmark står i en ekstraordinær situation, og alle må trække på samme hammel. Sådan lyder budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der er i færd med at sikre sig ret til at pålægge blandt andre DSB at tjekke pas.

Det sker gennem et lovforslag om såkaldt transportøransvar, som Folketinget førstebehandler tirsdag, og forslaget vækker bekymring hos både DSB, en række rederier og busselskaber, der har sendt kritiske høringssvar.

- Hvis DSB fremover pålægges at indføre kontrol af generel rejselegitimation og visa, tilkommer der DSB opgaver, som medarbejderne ikke er uddannet til, endsige har erfaring med, skriver DSB.

Loven er uigennemtænkt, kan blive dyr for færgerne og være konkurrenceforvridende, mener Danmarks Rederiforening.   - Hvis loven bliver gennemført, og der bliver indført midlertidig grænsekontrol, så vil færgerederierne selv skulle kontrollere identifikation, mens politiet vil stå for det på broerne. Det, synes vi, er konkurrenceforvridende, siger direktør i Danmarks Rederiforening Jakob Ullegård og fortsætter:   - Vi synes, det er helt legitimt, at politikerne ønsker at lave denne her lov. Men vi stiller spørgsmålstegn ved, om man har tænkt tilstrækkeligt igennem, hvordan problemet løses i praksis.   Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget og kan være lov allerede fredag.   - Det er vigtigt, at man får gjort det ordentligt. Og de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet virker ikke gennemtænkt, siger Jakob Ullegård.   I lovforslaget skrives kun om de økonomiske konsekvenser, at de afhænger af, i hvilket omfang ordningen bliver anvendt.   Hvis loven bliver vedtaget, vil det betyde, at rederierne skal oprette et beredskab af kvalificerede medarbejdere, der kan gennemføre kontrollen. Samtidig vil det gøre det langt mere tidskrævende at få passagerer om bord på færgerne.   - Det vil skabe køer og bøvl, som vil gøre færgerne mindre attraktive som produkt. Der er ingen tvivl om, at det vil ramme rederierne økonomisk hårdt. Hvis man skal have bemandingen til dette her, så koster det penge, siger Jakob Ullegård og afslutter:   Men den bekymring deler ministeren ikke.

- Jeg mener rent faktisk, at når man har med pas og visum at gøre, er det relativt nemt at tjekke. Hvis flypersonalet kan, så tror jeg også, at DSB's medarbejdere kan, siger Inger Støjberg.

Ifølge Støjberg kan den kontrol, der i givet fald vil blive tale om, sammenlignes med den paskontrol, flyselskaber udfører.

- Det er ikke ukendt, det her. Det er det samme, der sker omkring flytrafikken, så vi kender det allerede, siger Inger Støjberg.

- Det, der rent praktisk kommer til at ske, er, at for eksempel DSB får ansvaret for at tjekke pas, og om der er visum til at indrejse i Danmark.

- Det er klart, at det kan komme til at forsinke trafikken. Men omvendt kan vi heller ikke bringe os i en situation, hvor der for eksempel sidder 3000 asylansøgere og migranter på Hovedbanegården i København. 

- Vi bliver nødt til at have fuldstændig tjek på, hvem der er her, og der bliver vi altså nødt til alle sammen at trække på samme hammel, siger Inger Støjberg.

Forslaget skal hastebehandles i Folketinget, hvilket efter planen betyder, at det kan være vedtaget allerede på fredag.

Spørgsmål: Kan det blive aktuelt at indføre grænsekontrol inden for få uger?

- Det kommer helt an på, hvordan situationen udvikler sig. Jeg vil bare ikke tillade en situation, hvor vi ikke har de redskaber, der skal til for at sikre, at der er styr på tingene.

  FAKTA: DSB ser sig ikke i stand til at tjekke pas Ventetid ved bornholmerfærgen og risiko for stop for tog over grænser er blandt advarslerne mod paskontrol. Regeringen ruster sig til en situation, hvor Danmark genindfører grænsekontrollen. I første omgang vil regeringen have vedtaget en lov om såkaldt transportøransvar, der gør det muligt at pålægge færge-, bus-, tog og flyselskaber at kontrollere pas og eventuelt visum.   Men en række virksomheder og organisationer har sendt kritiske kommentarer til lovforslaget. Her er et udpluk:   * DSB:   - Hvis DSB fremover pålægges at indføre kontrol af generel rejselegitimation og visa, tilkommer der DSB opgaver, som medarbejderne ikke er uddannet til, endsige har erfaring med.   - DSB ser sig ikke i stand til at løfte denne opgave, som tilmed sker under strafansvar.   - Såfremt der indføres dansk grænsekontrol ved den svenske grænse, vil det stille DSB i en situation, der er umulig at løse på lovlig vis, da DSB vil være tvunget til at begå retsbrud i enten Sverige eller Danmark.   - Hvis lovforslaget bliver vedtaget og udmøntet, vil DSB være nødsaget til at indlede dialog med Transport- og Bygningsministeriet og DSB's kontraktparter i Sverige og Tyskland om midlertidigt at indstille den grænseoverskridende trafik.   * Flyselskabet SAS:   - Eftersom afskaffelsen af grænsekontrollen inden for Schengen-området er aftalt mellem stater, så bør en genindførelse af grænsekontrollen også være et anliggende mellem og for stater.   - SAS' personale har ikke umiddelbart ekspertise og ressourcer til at gennemføre dokumentkontrollen.   * Rederiet Danske Færger, der blandt andet besejler Rønne-Ystad:   - En konsekvent id-kontrol af samtlige passagerer vil kræve en helt anderledes mødetid på de store rejsedage formentlig helt op til en time for overhovedet at kunne afvikle trafikken.   - Rederiet har ingen faglige udlærte personer, som på nogen måde vil kunne se, om en id-dokumentation er rigtig eller falsk.   * Busselskabet Sydtrafik:   - Forslaget vil dårligt kunne forenes med Sydtrafiks ønske om at opretholde stabile busforbindelser til Tyskland på vilkår, der er acceptable for vores kunder, private vognmænd samt deres chauffører.   - De kontrolopgaver, som chaufførerne vil blive pålagt i situationen, er politimæssige opgaver, som chaufførerne ikke er rustet til at varetage.   - Dertil kommer, at kontrollen skal varetages i udlandet, og det virker uafklaret, hvorvidt tysk politi kan eller vil bistå chaufførerne i en kontrol- eller konfliktsituation, for eksempel hvis passagerer nægter at forlade bussen.   * Arriva, der kører bus og tog flere steder i landet:   - Dette rækker langt ud over kontrol af almindelig rejsehjemmel.    - Dertil kommer, at vi kan blive pålagt bøder og erstatningsomkostninger, i forbindelse med hjemsendelse af udlændinge med ikke gyldigt pas, visa og andre former for legitimation, eller hvis det lykkes udlændinge at komme ind i Danmark via vores transportmidler, uden at vi opdager det.   * Brancheorganisationen Horesta, der blandt andet samler turisterhvervet:   - Et rigidt grænsekontrolsystem kan have en reel negativ effekt for dansk erhvervsliv i form af lange køer ved transportkorridorerne ind til Danmark, forøgede omkostninger for firmaer, der handler over grænsen, men især for det danske turismeerhverv.   * Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der er specialiseret i erhvervsret:   - Lovforslaget må forventes at medføre meget væsentlige økonomiske omkostninger for transportørerne. Disse kan blandt andet bestå i omkostninger til ekstra personale og faldende antal rejsende.   - Biltransporten over broerne vil blive begunstiget i forhold til transport med færgerederier og jernbanetransport   Kilder: Høringssvar   /ritzau/

Mest Læste

Annonce