"Flere afdelinger forsøger at gøre patienterne opmærksomme på deres tid med en sms. Det hjælper i et vist omfang, og forhåbentlig kan det nye system nedbringe antallet af udeblivelser yderligere," siger Anders Kühnau, der er formand for regionens hospitalsudvalg.

Sygehuse: Husk din tid, ellers koster det

Velfærd

13/04/2015 10:28

Mikkel Sarka

Patienter på to sygehusafdelinger i Region Midtjylland skal betale 250 kroner, hvis de udebliver fra en aftale

Husk din aftale på sygehuset, for bliver du væk uden at melde afbud, så får du en bøde.

Patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg får klar besked, når de indkaldes til en undersøgelse. Møder de ikke op til den aftalte tid, koster det 250 kroner.

Region Midtjylland har i en forsøgsordning indført "pjækkebøder" på to sygehusafdelinger. 

I første omgang i Viborg, og senere kommer turen til patienterne på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Anders Kühnau (S), der er formand for regionens hospitalsudvalg, siger til Ritzau, at han håber, at antallet af udeblevne patienter vil falde med den nye ordning.

- Flere afdelinger forsøger at gøre patienterne opmærksomme på deres tid med en sms. Det hjælper i et vist omfang, og forhåbentlig kan det nye system nedbringe antallet af udeblivelser yderligere, siger Anders Kühnau.

Regionen har ingen tal på, hvor mange patienter, der udebliver, ligesom det er ikke opgjort, hvad det koster regionen. 

Men problemet er så stort, at nogle afdelinger benytter muligheden for at booke to patienter til samme tid for at undgå at spilde personalets tid og sikre, at apparaturet udnyttes mest muligt.

Men den løsning risikerer at give ventetid, hvis begge patienter møder, og derfor ser regionen frem til at få afdækket fordele og ulemper ved bødesystemet. 

- Inden ordningen eventuelt gøres permanent, skal vi blandt andet vide, hvilke patienter, der især udebliver, og hvorfor de gør det, siger Anders Kühnau.

Ordningen kommer efter flere års forsinkelse, blandt andet fordi læger og patientorganisationer har kritiseret, at ordningen især vil ramme psykisk syge og socialt udsatte.

I Lægeforeningen siger formand for det etiske udvalg Lise Møller, at det er positivt at lægge ud med et forsøg.

- Men generelt er bøder til patienter en dårlig idé, fordi der næsten altid er en god grund til at udeblive. 

- I nogle tilfælde kan indkaldelsen være gået tabt, i andre er der sket noget andet. Det er sjældent en planlagt beslutning, siger Lise Møller til Ritzau.

FAKTA: Udeblevne er yngre og udsatte   Et forsøg i Region Midtjylland skal vise, om bøder får patienter til at huske at melde afbud til sygehuset.

Patienter i Region Midtjylland skal betale en bøde, hvis de glemmer at melde afbud til deres tid på sygehuset. Her kan du læse mere:

* Forsøget er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen. Region Midtjylland står for undersøgelsen.

* Patienter på to af regionens sygehusafdelinger får en bøde på 250 kroner, hvis de ikke melder afbud. Afbud kan meldes op til selve tidspunktet for aftalen.

* Det er regionen, der skal inddrive bøden. Der sendes to rykkere, og hvis beløbet ikke betales, overgår sagen til Skat.

* Der er begrænset dokumentation for, at gebyrer nedbringer udeblivelser, og der er kun få systematiske økonomiske evalueringer af, om resultaterne af gebyrer står mål med de ressourcer, som sygehusvæsnet bruger på at indkræve dem.

* Udeblevne patienter er karakteriseret ved at være yngre i aldersgruppen 17-40 år. De kommer fra lavere sociale lag, er ofte arbejdsløse og bor i udsatte boligområder.

Kilder: Region Midtjylland og Kora

 

Mest Læste

Annonce