Sygeplejersker: Forskel er overordnet en god idé

Velfærd

23/03/2014 17:13

Nick Allentoft

En særlig indsats mod livsstilssygdomme for lavt uddannede og socialt udsatte borgere er den rigtige vej gå.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) vil gøre forskel på patienter for at sikre lighed mellem dem, og det er overordnet god idé. 

Sådan lyder meldingen fra Dansk Sygeplejeråd.

- Det er overordnet set en god idé at skabe lighed via forskellig behandling, lyder reaktionen fra Grete Christensen, formand for landets 73.000 sygeplejersker. 

Grete Christensen understreger dog, at det er alt for unuanceret blot at differentiere behandlingstilbud ud fra borgernes uddannelsesniveau.

Adskillige undersøgelser viser, at lavtuddannede får flere alvorlige sygdomme og lever kortere end højtuddannede, og derfor skal lavtuddannede have være hjælp og vejledning til kroniske sygdomme. 

Til gengæld må højtuddannede klare sig med mindre, er sundhedsministerens tanke.

- Beslutningen om, hvilke borgere, der skal have hvilke tilbud, må alene bero på en faglig vurdering, siger Grete Christensen. 

- Eksempelvis er det oplagt, at landets sundhedsplejersker vurderer behovet for hjælp til den enkelte familie ud fra sundhedsplejerskernes faglighed og ikke ud fra familiens årsindtægt, siger Grete Christensen.

Hun peger på, at hvis den sociale ulighed i sundhed skal minimeres, er det nødvendigt, at sundhedstilbuddene flyttes tættere på borgerne.

- Rigtigt mange borgere får slet ikke det udbytte af vores sundhedsvæsen, som andre mere ressourcestærke grupper i samfundet gør. Derfor er der behov for, at vi får flere sundhedstilbud ud til de borgere, siger Grete Christensen.

Det kan eksempelvis være ved, at kommuner og regioner etablerer opsøgende sundhedstilbud, der besøger arbejdspladser og jobcentre. 

- Ligesom kommunerne bør etablere lettil­gængelige sundhedstilbud, som sundhedscentre, der har lange åb­ningstider og ikke kræver henvisning, siger Grete Christensen. 

Hun er ikke i tvivl om, at en særlig indsats mod livsstilssygdomme for lavt uddannede og socialt udsatte borgere er den rigtige vej gå, siger Grete Christensen.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce