Ti år efter finanskonkurser: Nu starter retsagerne mod de ansvarlige

Ledelse

04/09/2017 09:05

Nick Allentoft

ebh bank og Eik Bank betjente ivrigt spekulanter. Staten hævder, at der var tale om uforsvarlig bankdrift.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet fortsætter mandag det omfattende retsopgør mod chefer og revisorer i krakkede banker.

Men nogle af de sagsøgte siger, at de aldrig vil kunne betale de mange millioner, der kræves, og at der er tale om en politisk betonet proces.

I alt 22 personer og to revisionsfirmaer er stævnet i Vestre Landsret og i Østre Landsret. Mandag holdes første retsmøde i to sager.

Dommerne skal se på forholdene i henholdsvis nordjyske ebh bank, der gik ned i 2008, og i den færøske Eik Bank, som stoppede driften i 2010.

I sagen om ebh bank har Finansiel Stabilitet, der overtager rester af krakkede pengeinstitutter, rejst et erstatningskrav på 700 millioner kroner. I sagen mod Eik Bank er kravet 250 millioner kroner. 

Sagernes omfang er enormt. Begge landsretter har plottet cirka 100 retsmøder ind i kalenderen i det kommende års tid.

ebh bank med direktør Finn Strier Poulsen i spidsen strøg til vejrs med en enorm vækst i udlån i 2005, 2006 og 2007. 

Men det var uansvarligt at udsætte sig for så store risici i ejendoms- og pantebrevssektoren, hævder statens selskab.

Finansiel Stabilitet ventes under retssagen at zoome ind på betjeningen af finansmanden Klaus Schulze fra Aarhus, den nordsjællandske spekulant Steen Gude og den fynske pantebrevshandler Rene Müller.

Sidstnævnte var desuden kunde i Eik Bank, som blev tynget i knæ af et stort engagement med spekulanten Vagn William Andersen. 

To af den færøske banks direktører blev i sommer idømt bødestraf for at have overtrådt loven netop på grund af engagementets størrelse i forhold til bankens basiskapital.

Ud over tidligere direktører og bestyrelsesmedlemmer er også de to revisionsfirmaer og revisorer sagsøgt. 

I de første domme i banksagerne har Finansiel Stabilitet dog langtfra fået forstående nik fra dommerpodiet.

Topfolkene fra Amagerbanken blev frifundet i sommer, og i sagen om Capinordic Bank fik Finansiel Stabilitet kun delvist medhold. Begge domme er anket.

I dagens to sager genbruges nogle af de kritiske ord, som er set i tidligere sager, som begrundelse for at de sagsøgte er erstatningsansvarlige.

"Utilstrækkelig", "inkompetent", "uforsvarlig", "uklar" og "urigtige oplysninger", lyder det for eksempel om Eik Banks risikostyring, kreditafdeling, bevillingspraksis med videre.

Men flere af de sagsøgte fra banken beskylder modparten for at puste sagen unødvendigt op og at bruge ubehersket mange penge på advokater. Og det på trods af, at de sagsøgte aldrig vil kunne betale.

Sagen er anlagt "primært af principielle, politiske årsager, da ingen af de sagsøgte har mulighed for at kunne betale det krævede erstatningsbeløb". Det skriver nogle af advokaterne i et indlæg til Højesteret.

At det statslige selskab har ofret store ressourcer på striben af sager, er ingen hemmelighed. Ved udgangen af 2016 havde Finansiel Stabilitet brugt mere end en kvart milliard kroner til advokater. Det fremgår af selskabets seneste årsrapport.

Det er i samfundets interesse at føre sagerne, har direktør Henrik Bjerre-Nielsen tidligere udtalt.

 

OVERBLIK: Her er otte sager mod bankfolk I en stribe retssager kræver Finansiel Stabilitet (FS) i alt mere end tre milliarder kroner af direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer i otte pengeinstitutter, der er gået ned - de fleste i forbindelse med finanskrisen.

Retsopgøret er dyrt. Hidtil har det statslige selskab betalt 258 millioner kroner til især advokater for at føre sagerne.

Her er sagerne og deres status:

* Amagerbanken. FS krævede oprindeligt 300 millioner af alle 11 sagsøgte, og at syv derudover skulle betale 600 millioner. Retten i Lyngby frifandt alle 12. juni. FS har anket dommen og kræver nu kun 375 millioner.

* Capinordic Bank. I et forlig opnåede FS i oktober 2013 70 millioner kroner. I sagen mod tre ledere var der krav om 400 millioner. I oktober 2015 landede Østre Landsret på 90,5 millioner. Dommen er anket til Højesteret.

* Roskilde Bank. Direktion, bestyrelse og revisor, afkræves en milliard kroner. Østre Landsret ventes at afsige dom i efteråret 2017.

* Ebh Bank. Direktion, bestyrelse og revisor er sagsøgt for i alt 700 millioner. Vestre Landsret indleder hovedforhandlingen mandag og fortsætter i et års tid.

* Eik Bank Danmark. Direktion, bestyrelse og revisor er sagsøgt for 250 millioner. Østre Landsret skal afgøre striden og tager mandag fat på cirka 100 retsmøder. 

* Eik Bank Færøerne. Syv personer er sagsøgt for 150 millioner. Retten på Færøerne har første retsmøde i januar 2018.

* Løkken Sparekasse. Syv er sagsøgt for 275 millioner. Vestre Landsret har første retsmøde i oktober 2018.

* Andelskassen JAK i Slagelse. Direktør og bestyrelsesformand afkræves 14,3 millioner. Retten i Glostrup skal behandle opgøret.

Kilder: Retsdokumenter, Finansiel Stabilitets årsrapport, Ritzaus Bureau.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce