Udflytning gør styrelser dyrere at drive

Ledelse

27/01/2016 08:13

Nick Allentoft

Varige merudgifter, kompetencetab og øgede transportudgifter, vurderer ministerierne selv.
Det er ikke kun selve flytteregningen, der ventes at blive højere, end regeringen har budgetteret med i sin store plan for udflytning af 3900 statsjob.    Når NaturErhvervstyrelsen til næste år rykker 390 medarbejdere til Sønderborg, bliver det en dyrere styrelse at drive. Det vurderer Miljø- og Fødevareministeriet i en mail til Finansministeriet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

Det præcise tal for, hvor meget de "varige merudgifter" vil løbe op i, er dog streget over med sort, fordi det er undtaget aktindsigten. Men der er brug for et højere årsbudget, varsler ministeriet.

- Miljø- og Fødevareministeriet vil drøfte finansiering af varige merudgifter med Finansministeriet med henblik på at opnå en varig og langsigtet holdbar økonomisk situation for Naturstyrelsen samt NaturErhvervstyrelsen, lyder det i mailen.   Den er et af mange svar til Finansministeriet fra de ministerier, der er berørt af regeringens plan om at flytte 3900 statslige arbejdspladser ud af hovedstaden. NaturErhvervstyrelsen udgør den største enkelte udflytning.   Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har varslet en samlet plan for udflytningen i starten af februar.   De varige merudgifter hos de to styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet, der rykker til henholdsvis Sønderborg og Randbøl, bunder i flere ting.    Blandt andet højere husleje, tab af stordriftsfordele ved it-licenser og det faktum, at nogle stillinger bliver nødt til at oprettes i både København og i de nye kontorer i Jylland.   - Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke afholde de ovenstående udgifter inden for de eksisterende økonomiske rammer, uden at det får væsentlige konsekvenser for ministeriets opgaveløsning på grund af nedprioriteringer, opgavebortfald med videre, lyder det i mailen.

- Ministeriet vil derfor gerne drøfte den fremadrettede finansiering af styrelsens drift med Finansministeriet, herunder fordeling af den afsatte reserve på 400 millioner kroner i 2016.

De 400 millioner kroner er det beløb, regeringen har afsat i år til hele flyttemanøvren. Men regningen bliver nærmere op mod en milliard kroner, lyder vurderingen ifølge Politiken i et internt notat fra Finansministeriet.   Aktindsigten hos Finansministeriet viser også, at flere styrelser åbner op for at give medarbejdere lønbonus for at flytte med deres job til provinsen.   FAKTA: Ministeriernes bekymringer over udflytningen Regeringen vil flytte 3900 statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Arbejdspladserne fordeles på 38 byer i 25 kommuner. Udflytningen rulles gradvist ud fra februar frem til andet halvår af 2017.   De berørte ministerier har indsendt deres vurderinger af omkostninger og konsekvenser til Finansministeriet, der skal danne et fuldt overblik over økonomien og udfordringerne. Ritzau har fået delvis aktindsigt i korrespondancen, der blandt andet viser:   * Social- og Indenrigsministeriets udflytninger alene vil koste 40,5 millioner kroner. Det er ti procent af hele budgettet for udflytningen, som lyder på 400 millioner kroner i 2016.   * Øgede transportomkostninger til de mange ture fra provinsen til København kan betyde nedskæring på bemandingen. Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte forventer tilsammen knap en million kroner i meromkostninger til transport årligt.   * Flere styrelser vurderer, at det vil være umuligt at holde det faglige niveau. Styrelsen for Patientsikkerheds klagecenter forventer således, at "et meget begrænset antal" af de ansatte vil flytte med til Aarhus. Derfor er det vurderingen, at "det ikke vil være muligt at opretholde et stabilt driftsleje ved opstarten".   * Civilstyrelsen under Justitsministeriet vurderer, at flytningen vil have "indflydelse på styrelsens samlede kompetenceniveau og vil dermed kunne få betydning for styrelsens varetagelse af opgaverne". Der vil være et "forventeligt kompetencetab" og produktionstab.   * Samtlige berørte ministerier regner med, at flertallet af de ansatte vælger at takke nej til at flytte med deres job. Flere styrelser åbner i den forbindelse op for at give medarbejderne lønbonus for at flytte med til provinsen.   * Både Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen forventer "varige merudgifter" ved udflytningen - blandt andet på grund af husleje, tab af stordriftsfordele og behov for at lave to af bestemte stillinger, så der er en medarbejder i både København og Jylland.   Kilde: Aktindsigt hos Finansministeriet.   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce