Udlændingedirektør: Eritrea-rapport er særdeles udmærket

Velfærd

09/12/14 2:25

Suleman Haider

Der er en "betydelig grad af validitet" tilknyttet den udskældte rapport om Eritrea, siger Henrik Grunnet.

Udlændingestyrelsens udskældte rapport om forholdene i Eritrea er "fagligt set et særdeles udmærket produkt" med "en betydelig grad af validitet".

Det fastholder styrelsens direktør, Henrik Grunnet, selvom styrelsen tirsdag eftermiddag har droppet en af de hovedkonklusioner, som man har truffet på baggrund af rapporten, efter at flere kilder har sået tvivl om rapportens indhold.

- Jeg står 100 procent ved, at det fagligt set er et særdeles udmærket produkt. Der er en betydelig grad af validitet tilknyttet denne rapport, siger han til Ritzau.

Han fastholder derfor også, at rapporten på et eller andet plan får en betydning, når det skal vurderes, om personer fra Eritrea skal have asyl. 

Det sker, både fordi den indeholder nuancer i forhold til spørgsmålet om unddragelse af national tjeneste, men også i forhold til at kunne kaste lys over, om asylansøgerne rent faktisk kommer fra Eritrea og ikke fra Etiopien.

To kilder i rapporten har kritiseret det overordnede billede, som rapporten tegner, nemlig at asylansøgere, der har unddraget sig national tjeneste, godt kan vende hjem og derfor som udgangspunkt ikke skal have asyl.

Primært har den britiske professor Gaim Kibreab undsagt rapporten.

Spørgsmål: Jeg forstår ikke, hvordan du kan sige, at du står 100 procent inde for rapporten og dens validitet, når to kilder to uger senere trækker sig og ikke længere kan stå inde for det billede, som rapporten tegner?

- At en af kilderne efterfølgende og helt usædvanligt ikke vil medvirke i rapporten efterfølgende, kan man ikke bebrejde mine folk.

- Vi har fulgt de faste procedurer for, at han kan stå ved det, og han har også været inde undervejs og rette det tydeligt igennem. 

- At han så alligevel ikke efterfølgende kan genkende det, sådan er det, det må vi tage til efterretning. Det kan man ikke bebrejde os, siger Henrik Grunnet.

Både Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp har kritiseret rapporten, ligesom det svenske Migrationsverket og det norske Landinfo har været kritisk.

Henrik Grunnet afviser, at det politiske landskab i Danmark skulle have påvirket konklusionerne i rapporten, der ville betyde, at færre personer fra Eritrea ville få asyl:

- For os har det ikke været en politiserende proces. Det er fuldstændig velbegrundet, at vi har lavet denne rapport, siger Grunnet.

I alt regner man med, at der i år kommer mere end 2200 asylansøgere fra Eritrea. Sidste år var der 98.

FAKTA: Det skriver Udlændingestyrelsen om Eritrea-rapport

Udlændingestyrelse skriver tirsdag i en pressemeddelelse, hvordan man forholder sig til asylsøgere fra Eritrea

Udlændingestyrelsen er tirsdag kommet med sin konklusion på, hvordan man i fremtiden vil bruge den omdiskuterede Eritrea-rapport.

Rapporten er blevet stærkt kritiseret, også rapportens to navngivne kilder, der ikke kan genkende rapportens konklusioner.

Her følger Udlændingestyrelsens pressemeddelelse om rapporten. 

"I løbet af sommeren 2014 oplevede Danmark en betydelig stigning i antallet af asylansøgere, der oplyste at være fra Eritrea. Asylansøgerne angav navnlig frygten for at blive straffet for illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste som asylmotiv.

Det kunne endvidere ud fra de foreliggende oplysninger give anledning til tvivl, om alle ansøgerne var fra Eritrea eller fra et andet land, navnlig Etiopien. 

På den baggrund var det efter Udlændingestyrelsens opfattelse nødvendigt at belyse disse forhold nærmere. 

I august og oktober 2014 gennemførte Udlændingestyrelsen missioner til henholdsvis Etiopien og Eritrea. 

Udlændingestyrelsen udgav den 25. november 2014 rapporten "Eritrea – Drivers and Root Causes of Emigration, National Service and the Possibility of Return".

Rapporten indeholder en sammenfatning af de oplysninger, som Udlændingestyrelsen har modtaget ved interview med en række kilder I Eritrea, Etiopien og London.

I Annex A i rapporten er i fuld længde trykt de godkendte referater af de interviews, som styrelsen har gennemført. 

Efter offentliggørelsen af rapporten har professor Gaim Kibreab, London South Bank University, tilkendegivet, at han ikke ønsker at medvirke til rapporten."

"Udlændingestyrelsen vil udarbejde et appendix til rapporten, der tager højde for, at professor Kibreab ikke ønsker at medvirke. Dette appendix vil ledsage den redegørelse, som justitsministeren har anmodet Udlændingestyrelsen om at udarbejde om rapporten.

På det foreliggende grundlag er det Udlændingestyrelsens opfattelse, at de generelle oplysninger rejser tvivl om, hvorvidt der er en asylbegrundende risiko for personer, der indrejser i Eritrea efter illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste.

Udlændingestyrelsen finder derfor, at der efter en konkret og individuel vurdering kan være grundlag for at meddele asyl til personer med dette asylmotiv.

Udlændingestyrelsen vil således som i andre asylsager lade enhver rimelig tvivl komme ansøgeren til gode.

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen, og hvis det kan lægges til grund, at ansøgerne er fra Eritrea, forventer Udlændingestyrelsen på dette grundlag at meddele asyl i mange sager."

* Mailkorrespondancen på engelsk mellem professor Gaim Kibreab og styrelsen er også med i pressemeddelelsen. Den gengives ikke her.

Kilde: Udlændingestyrelsen

 

Annonce