Udspil fra Danske Regioner: Nyt medicinforslag skal i højere grad se på prisen

Velfærd

05/2/16 11:50

Nick Allentoft

Danske Regioner lægger op til en skarpere prioritering af indkøb af medicin, hvor prisen skal spille en rolle.
Udgifterne til medicin er stigende.   Spørgsmålet er derfor, om sundhedsvæsenet skal fravælge ny medicin, hvis den er for dyr, eller om patienter altid har krav på den bedste medicin.   Under valgkampen i sommer var det et af de større spørgsmål.

Medicinpriser på himmelflugt

Vi har samlet debatten om stigende udgifter til medicin på denne temaside.

Har du et bidrag til debatten så skriv til Redaktionen eller bliv udgiver på DenOffentlige og få en klar stemme i debatten.

Ifølge et forslag fra regionerne skal prisen inddrages i vurderingen af lægemidler. Det viser et notat, som Altinget er kommet i besiddelse af.

Dermed lægger regionerne op til en skarpere prioritering af indkøb af medicin.   Regionernes formand, Bent Hansen (S), ønsker fredag morgen ikke at kommentere forslaget over for Ritzau. Han henviser til et pressemøde, som regionerne holder sidst på formiddagen fredag.   I dag bliver lægemidler vurderet i forhold til, hvor effektive de er, men regionerne har advaret mod, at ny og dyr medicin er en bombe under sundhedsvæsenets økonomi.   Fredag præsenterer Danske Regioner derfor en ny model for, hvordan sundhedssystemet skal håndtere de stigende udgifter til ny medicin.   Ifølge notatet skal regionernes indkøbsorganisation, Amgros, udregne en maksimumspris på de enkelte medicinprodukter. Forud for det har medicinrådet på en skala fra et til seks vurderet, hvor stor en effekt medicinen har.   Sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil over for Altinget ikke her og nu 'blåstemple' regionernes model, oplyser hun via Sundhedsministeriets presseafdeling. Men prisen skal ikke være skyld i, at en ny og effektiv medicin skrottes, lyder det fra sundhedsminister Sophie Løhde (V).   - Jeg er parat til at se fordomsfrit på, hvad vi kan gøre for at lægge en dæmper på de stigende medicinudgifter. Og den model, som Danske Regioner har præsenteret i dag, ser spændende ud, men den rejser også en række ubesvarede spørgsmål.    - For mig er det dog helt afgørende, at en eventuel ny model skrues sammen på en sådan måde, at ny medicin, som har en betydelig og veldokumenteret effekt, ikke afvises på grund af økonomi, siger ministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau Udmeldingen fra Danske Regioner får ikke Løhde til at ændre på den køreplan, hun og regeringen har lagt frem allerede.   - Så jeg vil fortsat invitere partiernes sundhedsordførere til et møde, hvor vi kan drøfte resultaterne af analysearbejdet, der allerede er i fuld gang, når det er færdigt her til foråret, siger Løhde.   Læger: Patienter får samlet mere sundhed for pengene Der er ros fra Lægeforeningen til Danske Regioners nye udspil om øget prioritering, der skal sikre en mere fair fordeling af ressourcerne i sundhedsvæsenet.     - Det vil understøtte en mere fair fordeling af ressourcerne, og at patienterne samlet set får mere sundhed for pengene, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.   Han peger desuden på, at det er oplagt at samle opgaverne for regionernes nuværende prioriteringsorganer, RADS og KRIS, og at styrke muligheden for at foretage mere avancerede sundhedsøkonomiske analyser hos regionernes indkøbsorganisationen Amgros.   - Det giver god mening at samle ekspertisen, og den nye model vil samtidig gøre det nemmere for regionerne at forhandle sig til lavere priser på lægemidler. Begge dele har vi arbejdet for og ser som et vigtigt fremskridt, siger Andreas Rudkjøbing.   På sigt ønsker Lægeforeningen et nationalt, uafhængigt prioriteringsinstitut.   - Det er ikke jo helt den model, som regionerne spiller ud med. Men man kan dårligt laste dem for, at de – desværre i modsætning til skiftende regeringer – kommer med et gennemarbejdet, konkret forslag, som tager fat om problemet med stigende udgifter til sygehusmedicin, siger lægeformanden.    Han forudser en lang og svær proces, da prioritering af medicin er et ømtåleligt politisk emne.   - Det vil sikkert bliver justeret undervejs, men det fortjener at blive prøvet af, siger han.    Lægeforeningen mener, at den nye konstruktion skal udvikle sig, så det ikke bare handler om at prioritere mere i medicinen, men også i andre behandlingsformer og brug af medicinsk udstyr.   - Vi vil holde skarpt øje med, hvordan regionerne konkret virkeliggør sin nye plan. For Lægeforeningen er det afgørende, at der er gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og respekt for de lægefaglige vurderinger, der kommer til at indgå, siger Andreas Rudkjøbing.   Hvis den nye medicin forlænger patienternes levetid, giver færre bivirkninger og øger livskvaliteten mærkbart i forhold til den nuværende medicin, så vil regionerne betale en højere pris for produktet, end hvis patienterne ikke har gavn af medicinen. Næstformand i regionerne Jens Stenbæk (V) tilføjer, at rådet skal består af de fremmeste eksperter på området.   Debatten om den dyre medicin blev et tema i sidste sommers valgkamp, da tal fra regionerne viste, at der siden 2007 er sket en fordobling af medicinudgifterne.   Fortsætter den udvikling, vil sygehusenes årlige medicinudgifter være steget fra 7,5 milliarder kroner i 2015 til 13,2 milliarder kroner i 2020. Det fik sundhedsøkonomer og sygehuse til at advare mod, at den dyre medicin vil føre til fyringer på sygehusene og dermed forringelser for patienterne.   Dansk Folkeparti vil endnu ikke sige ja eller nej, mens De Konservative længe har talt for at inddrage medicinens pris i valget af medicin. Folketingspolitikerne på Christiansborg vil nu se nærmere på den nye model.    

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce