Ugebrev: Udgifter til indvandrere fortsætter med at stige

Velfærd

15/09/2014 11:38

Suleman Haider

De Radikales leder kritiserer integrationsindsatsen: For mange nydanskere står uden for arbejdsmarkedet.

ndvandrere fra ikke-vestlige lande koster i dag samfundet to milliarder kroner mere end tilfældet var 2010, viser en ny analyse i ugebrevet Mandag Morgen. 

De Radikales leder, økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, siger på baggrund af oplysningerne, at der er behov for at styrke integrationsindsatsen.

- Vi er nødt til at se i øjnene, at der er for mange nydanskere i ledighedsstatistikkerne og uden for arbejdsmarkedet. Der er for få i uddannelse og for mange i kriminalitetsstatistikkerne. Vi kan stille både dem og det danske samfund bedre, hvis vi er i stand til at lave en bedre integrationsindsats, siger Morten Østergaard til ugebrevet.

Analysen viser, at mens forsørgelsesudgifterne til danskere siden 2010 er faldet med otte milliarder kroner, så er de steget med to milliarder kroner for indvandrere og efterkommere. Siden finanskrisens start i 2008 er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som modtager forsørgelse, vokset med 35 procent. Sidste år nåede antallet knap 100.000 fuldtidspersoner.

Dermed vokser det såkaldte forsørgelsesgab mellem danskere og indvandrere. 

Og det er stik imod regeringens mål om at gøre flere selvforsørgende og skaffe 10.000 flere indvandrere i job inden år 2020, konstaterer Mandag Morgen. 

Udviklingen får forskningschef Torben Tranæs fra Rockwool Fondens Forskningsenhed til at opfordre de politiske partier i Folketinget til at lave en samlet og langsigtet national indsats for at få bugt med de store problemer. 

- De markante forbedringer af integrationen, vi så fra slutningen af 90’erne og gennem 00’erne, er i bedste fald stoppet. Forskellen mellem danskeres og ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens er gået i stå på et højt niveau, hvor problemerne fortsat er meget store. Det er bekymrende og kalder på nye langtidsholdbare tiltag, hvilket fordrer en betydelig grad af politisk samling, siger han. 

Ifølge Finansministeriet ville det øge beskæftigelsen med 62.000 personer og forbedre de offentlige finanser med 23 milliarder kroner om året, hvis indvandrere fra ikke-vestlige lande rent hypotetisk havde samme beskæftigelsesmønster som personer med dansk oprindelse. 

 

Mest Læste

Annonce