Umbrella-sagen: Højesteret skal se på sag om deling af sexvideo

Politik

06/09/2018 19:28

Nick Allentoft

Sag om deling af sexvideo med 15-årige er så principiel, at Højesteret skal se nærmere på den.

Landets højeste domstol skal tage stilling til, om en dom på 40 dages betinget fængsel for deling af en sexvideo med 15-årige skal stå ved magt.

Procesbevillingsnævnet har vurderet, at den 20-årige mand, som er dømt i sagen, har fat i et så principielt område af lovgivningen, at man undtagelsesvist vil tillade ham at anke til Højesteret.

Normalt er en sag endeligt afgjort, når den har været gennem både by- og landsret. Kun principielle sager kan få såkaldt tredjeinstansbevilling.

Sagen er en del af et enormt kompleks, hvor flere end 1000 personer er enten dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt en sexvideo med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge.

Derfor kan højesteretsdommen til sin tid få betydning for de øvrige sager. Og det har fået Anklagemyndigheden til at skride til handling.

- Der er i dag givet tilladelse til, at en sag fra det såkaldte Umbrella-kompleks indbringes for Højesteret, siger statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen i en udtalelse.

- Det betyder, at en række andre straffesager sættes i bero, indtil vi har Højesterets vurdering, lyder det i udtalelsen, som anklagemyndighedens kommunikationsmedarbejder har sendt ud via det sociale medie Twitter.

Antallet af dømte er forholdsvis begrænset. Der er tale om ni. Otte af dem har fået prøvet deres sag ved både by og landsret, og det er blandt disse otte, at vi finder den 20-årige, som nu skal i Højesteret.

I den niende sag blev en 16-årig dreng idømt 20 dages betinget fængsel. Den dom valgte han ikke at anke.

Anklagemyndigheden har udvalgt de ni prøvesager, fordi der blandt de i alt 1005 sager - den ene er fra Grønland - er stor forskel på, blandt andet hvor mange delinger der er er sket.

Næsten alle er blevet dømt. Flere har fået betinget fængsel. Men i flere sager har landsretterne valgt at frifinde for den alvorligste af anklagerne, nemlig udbredelse af børneporno.

I de sager har der ikke været ført bevis for, at de dømte har vidst, at personerne på videoen var under 18 år. I stedet er der blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse. Men straffen i disse sager lyder på bøde, ikke fængsel.

Anklagemyndigheden har siden den sidste landsretsdom forsøgt at finde en linje, som skal danne rettesnor for, hvad der skal ske i de resterende 996 sager.

Men hos Rigsadvokaten har man bestemt, at man ikke ville foretage sig yderligere, før det stod klart, om Højesteret skulle bringes i spil.

Og nu lyder meldingen altså, at der ikke sker yderligere, før Højesteret har talt. I hvert fald ikke i en række af sagerne. Om det gælder alle sager, har Rigsadvokaten endnu ikke taget stilling til.

 

OVERBLIK: Her er sagerne om deling af sexvideoer En af prøvesagerne om sexvideoer med to 15-årige skal i Højesteret. Læs her, hvordan alle sagerne er gået.

Torsdag har Procesbevillingsnævnet nikket ja til, at en tiltalt i en af prøvesagerne i det store såkaldte Umbrella-kompleks må få sin sag i Højesteret.

Sagen omhandler sexvideoer med to 15-årige, som blev optaget i 2015. Siden blev videoerne delt flere end 5000 gange i beskeder på Facebook.

I sagen, der nu skal i Højesteret, blev en 20-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for deling af børneporno. Han delte to videosekvenser med 35 forskellige personer.

I alt sigter politiet flere end 1000 unge for børneporno for at dele videoerne.

Anklagemyndigheden har rejst ni prøvesager, som den vil bruge som pejlemærke for, hvordan de øvrige sager skal behandles.

Herunder kan du læse, hvordan det er gået i de ni prøvesager, hvoraf de otte har været anket til landsretten:

* 40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. Sagen skal nu for Højesteret.

* Bøde på 1500 kroner: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen gav i Østre Landsret en bøde på samlet 1500 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens der blev frifundet for børneporno. I byretten blev kvindens forbrydelse oprindeligt takseret til ti dages betinget fængsel for børneporno.

* Frifindelse: Vestre Landsret frifandt 16. maj en 20-årig kvinde. I byretten var kvinden tidligere kendt skyldig i udbredelse af børneporno. Landsretten omstødte dermed Retten i Aarhus' dom, hvor kvinden den 14. marts var idømt syv dages betinget fængsel for at have delt én sexvideo én gang. 

* 20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

* Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slap han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner fik han for blufærdighedskrænkelse.

* Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afsagde 23. marts dom i den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs lempet. Ved Retten i Randers blev han tidligere idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner blev givet for blufærdighedskrænkelse.

* Bøde på 2500 kroner: En 18-årig mand fik i Vestre Landsret en bøde på 2500 kroner for blufærdighedskrænkelse ved at dele videoen med 10 personer. Det var en mildere dom end den ved Retten i Aarhus, hvor han blev idømt 30 dages betinget fængsel for distribution af børneporno.

* 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Vestre Landsret stadfæstede 29. juni dommen.

* 20 dages betinget fængsel: En 16-årig dreng fra Aarhus blev 6. juli fundet skyldig i børneporno og blufærdighedskrænkelse ved at have delt to sexvideoer med en gruppe på fire personer. Det skete, da han var 15 år gammel. Denne sag blev som den eneste ikke anket til landsretten.

Kilder: Ritzau, Rigsadvokaten og Politiken.

 

Mest Læste

Annonce