Utilfredsheden med det offentlige vokser

Ledelse

17/02/2015 09:10

Nick Allentoft

Mere effektivisering, mere kontrol og mindre tid til menneskelig kontakt. Sådan oplever store dele af befolkningen udviklingen i vores samfund i dag. Og det giver sig direkte udslag i en stigende utilfredshed med de offentlige institutioner, skriver Ugebrevet A4.

En ny undersøgelse, foretaget af Epinion for tænketanken CURA, viser at næsten hver anden, 45 procent, har fået et dårligere forhold til offentlige myndigheder i løbet af de seneste fire år.

Samtidig angiver henholdsvis 34 og 37 procent, at de har fået et dårligere forhold til service- og sundhedsfunktionerne, der dækker alt fra skoler, børneinstitutioner og plejehjem til hospitaler og anden sundhedspleje.

         Læs o​gså: Tre ud af fire danskere vil have et mere personligt samfund

Direktør for tænketanken CURA Karen Lumholt ser tallene som udtryk for, at borgerne er ved at miste tilliden til et system, der sætter økonomi før mennesket.

»Der hersker en økonomisk målsætning, hvor det handler om at skabe besparelser. Det ser jo så pænt ud på papiret. Problemet er bare, at når der spares på mennesker og tiden til det personlige møde, så føler folk sig som et nummer i rækken. Så mister de loyaliteten og troen på systemet,« siger Karen Lumholt til Ugebrevet A4.

Den negative udvikling er et resultat af flere års fokus på besparelser i den offentlige sektor. Det mener forskningschef ved Danmarks Journalist- og Mediehøjskole Roger Buch, som har forsket særligt i kommunalreformens betydning.

Han fortæller, hvordan sammenlægninger af sygehuse og dagsinstitutioner, lukninger af skoler og biblioteker og 25.000 færre ansatte i den offentlige sektor har medført, at vi i dag står i en tillidskrise.

»Selvom kommunerne bruger lige så mange penge som tidligere, så er de omfordelt på en måde, der giver massive serviceforringelser i samfundet,« siger han til Ugebrevet A4.

Den dårligere service kan betyde, at borgere i stigende grad føler sig ladt i stikken og afskåret fra systemet. Det kan virke ødelæggende for selve grundlaget for vores velfærdssamfund, mener lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet Hans Henrik Knoop.

»Hvis systemet bliver umenneskeligt, så mister både borgerne og de offentligt ansatte respekten for det. Og hvis man mister respekten, så gider man heller ikke hjælpe med at holde systemet kørende. Det kan få hele velfærdssystemet til at skride,« vurderer han over for Ugebrevet A4.

Ifølge undersøgelsen mener 71 procent, at der er for meget system og for lidt respekt over for mennesker. De føler, at kontrollen har taget overhånd, og at der er for lidt tillid til den enkelte. Det gør, at de føler sig uværdigt behandlet i social- og sundhedssystemet.

Følelsen af for meget kontrol skyldes, at menneskers adfærd bliver registreret over alt, mener Karen Lumholt. De offentligt ansattes funktion er blevet at dokumentere deres egen arbejdsindsats og borgernes gøren, så man kan holde øje med dem oppefra.

»På et tidspunkt begyndte man at miste tilliden til de personer, der havde den personlige kontakt med borgerne. En relation kan nemlig ikke måles. Den er usynlig. Derfor begyndte planlæggerne at udstikke retningslinjer og tjeklister oppefra. Det fjernede den faglige frihed fra de personer, der faktisk har forstand på mennesker og er det vigtigste led mellem borger og systemet,« siger Karen Lumholt til Ugebrevet A4.

Mest Læste

Annonce