Videncenter for Arbejdsmiljø lukker – hvorfor og hvad betyder det?

Politik

22/9/19 6:15

Søren Jensen

Farvel til en flere gange prisbelønnet national portal om arbejdsmiljø. Videncenter for Arbejdsmiljø lukker ved udgangen af 2019, og det er nærmest umuligt at finde nogen omtale af hvorfor, og hvad konsekvenserne er.

Som et lyn fra en klar himmel i det politiske arbejde med en reform på arbejdsmiljøområdet blev nogle tekstformuleringer om Videncenter for Arbejdsmiljø ændret i aftaleteksterne i slutfasen af det store reformskriveri i vintermånederne 2019.

Som jeg forstår, blev en af anbefalingerne fra et nedsat ekspertudvalg med et pennestrøg ændret fra, at centret skulle overføres til Arbejdstilsynet til, at centret skulle lukkes. Konsekvensen er, at medarbejderne i centret mister deres arbejde, og at alle aktiviteter og sites bliver lukket.

I dag kan man i en nyhed fra foråret 2019 på Arbejdstilsynets hjemmeside læse, at ”Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet”. Man skal et godt stykke ind i links og bilag for at erfare, at Videncenter for Arbejdsmiljø lukker.

Videncenter for Arbejdsmiljø har eksisteret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) siden 2005. På NFA’s hjemmeside er der i dag så godt som ingen informationer om Videncenter for Arbejdsmiljø at finde.

Bestyrelsesformand: Lukningen kom som en overraskelse, som ingen havde set komme

NFA’s bestyrelsesformand, Stina Vrang Elias, udtaler i en artikel i A4 i juni 2019, at lukningen kom som en overraskelse, som ingen havde set komme. Hun fortæller, at bestyrelsen har besluttet ”ikke at dvæle ved det uomgængelige og i stedet gentænke formidlingsstrategier”. Det er den eneste omtale af lukningen af Videncenter for Arbejdsmiljø, som umiddelbart kan findes.

Det er ikke lige til at finde oplysninger om, hvorfor centret lukker, og hvad det kommer til at betyde.Tavsheden skyldes formentlig, at selve den organisatoriske konstruktion af Videncenter for Arbejdsmiljø er og har været kompliceret.

Videncenter for Arbejdsmiljø er placeret under Det Nationale Forskningscenters ledelse fulgt af et rådgivende udvalg med arbejdsmarkedets parter uden et egentligt mandat. Ansvarlig for Videncenter for Arbejdsmiljø er bestyrelsen for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som kun meget overordnet har fulgt med i Videncentrets arbejde.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, som er ansvarlig for reformarbejdet, og som forskningscentret naturligt nok har tætte samarbejdsrelationer med.

At en reform kan lukke et veletableret Videncenter for Arbejdsmiljø i stilhed skyldes formentlig, at alle aktører omkring centret har andre interesser at varetage, og at centret ikke har nogen selvstændig stemme som formidlingscenter. .

National portal om arbejdsmiljø vandt flere priser i konkurrencer for bedste offentlige hjemmesider

Jeg forstår, at der er lavet forarbejder og analyser i reformarbejdet, hvor der er kigget på de samlede informationsstrømme på arbejdsmiljøområdet, og hvad der kan gøres anderledes og bedre.

Disse analyser er sikkert interessante, og dem kan man givetvis have forskellige faglige kommunikationsvurderinger af og legitime holdninger til. 

Jeg har ikke forudsætninger for at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, også fordi baggrunden for beslutningen og dens konsekvenser ikke synes fortalt. At der kan være gode grunde til at gentænke konstruktionen - det er en ting.  Derfra og til at lukke centret - det er en anden ting.

Jeg havde til opgave at etablere Videncenter for Arbejdsmiljø som projektkoordinationschef i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor jeg var ansat fra 2005 til 2009.

 Videncenter for Arbejdsmiljø skulle som en af sine væsentligste missioner opbygge en ny national portal med viden om arbejdsmiljø i Danmark. Det projekt, må man sige, mere end lykkedes. Der har været fortræffelige evalueringer, og portalen har vundet flere priser i konkurrencer for bedste offentlige hjemmesider.

Succesen skal tilskrives dygtige og engagerede medarbejdere, der har fokuseret på sagen og kerneopgaverne og opbygget kvalificerede formidlingsindsatser.

At lukke et videncenter med en sådanne portal med dens tilknyttede aktiviteter og at gøre dette i den størst mulige tavshed synes at være et eksempel på, at politiske reformer - trods sikkert gode intentioner - risikerer at føre til tab af værdi, ressourcer og energi.

Så let er det altså ikke at bygge prisbelønnede nationale portaler i det digitale Danmark

Det virker lidt som at smide barnet ud med badevandet. Andre kan starte forfra med det samme arbejde på et andet tidspunkt, et andet sted.

I værste fald fremstår det en smule respektløst over for de mennesker, som har med aktiviteterne at gøre - og dermed som endnu en dråbe i den cocktail, der i disse år spreder mistillid til reformer og strukturændringer blandt mange offentligt ansatte.

Så let er det altså ikke at bygge prisbelønnede nationale portaler i det digitale Danmark. Det mindste man kan gøre er at være åbne om, hvad man gør og hvorfor. Hvad der tabes, og hvad der søges vundet.

Hvordan man sikrer, at værdierne skabt af 14 års arbejde med formidling af viden om arbejdsmiljø på et højt professionelt niveau, ikke går tabt.

PS: Jeg har ikke fulgt arbejdsmiljø på nært hold, siden jeg stoppede på området i 2009. Hvis der er noget faktuelt, jeg har overset i denne blog, så lad mig da endelig høre.

Læs også: Litterær artikel