Ældre på plejecentre og i egen bolig er tilfredse med hjælpen

Velfærd

04/01/2016 10:35

Nick Allentoft

Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en ny undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL offentliggør i dag.
Hvor tilfredse er ældre, som modtager hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje? Det giver en ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Epinion har udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet og KL, svar på.

Undersøgelsen viser overordnet set, at langt hovedparten af de ældre er tilfredse med den hjælp, de får. Og det gælder uanset, om de bor i egen bolig og modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.

85 procent af de adspurgte beboere på plejecentre svarer, at de enten er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp, og 86 procent er tilsvarende tilfredse med den personlige pleje.    Samme tendens ses blandt ældre, som modtager hjælp i egen bolig. Her svarer henholdsvis 83 og 88 procent, at de er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp og den personlige pleje.   Læs også: DI glæder sig over stor tilfredshed med privat pleje   Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er glad for, at så mange ældre udtrykker tilfredshed med den hjælp, de får af hjemmehjælpen eller personalet på plejecentrene:   "De ældre skal have en værdig pleje, og jeg er glad for, at langt de fleste af dem, som får hjælp til indkøb, rengøring eller bad, er tilfredse med den hjælp, som deres hjemmehjælp eller sundhedspersonalet på plejehjemmene giver. Men selvom de ældre generelt er tilfredse med den hjælp, de får, så er der også plads til forbedringer. Og derfor har vi sat 1 mia. kr. af på finansloven varigt fra 2016 og frem til en mere værdig ældrepleje", siger Sophie Løhde.    I KL deler man ministerens tilfredshed med undersøgelsens resultater. Her hæfter man sig bl.a. ved, at der er sket en markant stigning i plejehjembeboeres tilfredshed med støtten til selv at medvirke til daglige gøremål for at være mere selvhjulpne. Henholdsvis 91 og 84 procent af de adspurgte er tilfredse med personalets støtte hertil i forhold til den personlige pleje og praktiske gøremål.    "Kommunernes indsats for at understøtte de svageste ældre borgere i at bruge deres færdigheder bedst muligt, ser ud til at have båret frugt. Det er glædeligt, for det har stor betydning for den ældres livskvalitet" siger borgmester Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.    Undersøgelsen baserer sig på svar fra 2.286 ældre over 67 år, som modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Det er 6. gang, at undersøgelsen er blevet gennemført.    Læs undersøgelsen her  

Mest Læste

Annonce