Over 30 mio uddelt til forebyggelse og behandling af ludomani

Velfærd

11/02/2016 11:00

Nick Allentoft

Sundheds- og Ældreministeriet støtter en række projekter, som skal være med til at forebygge ludomani og sikre behandling til de spilafhængige.
Ludomaner får nu en større mulighed for at komme ud af deres besættelse af at spille, og mennesker, der måske er på vej ud i spilafhængighed, får bedre hjælp til at undgå fremtidige problemer for dem selv og deres pårørende.

Sundheds- og Ældreministeriet har netop uddelt 30,4 mio. kr. fra en særlig pulje, afsat på finansloven 2016, til en række projekter, der enten skal forebygge ludomani eller sørge for tilbud om behandling til mennesker, der er afhængige af at spille.

24,9 mio. kr. er uddelt til behandling og 5,5 mio. kr. til forebyggelse.   Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er glad for, at indsatsen mod ludomani fastholdes:   ”Mennesker, der er besat af at spille, lever et liv som kan være ødelæggende for både dem selv og deres omgivelser. Det har vi desværre set alt for mange eksempler på. Derfor er det så vigtigt, at vi både forebygger, at der kommer nye ludomaner ved at oplyse om farerne og samtidig giver et målrettet tilbud om behandling til dem, der allerede er grebet af spilafhængighed”, siger Sophie Løhde.   Penge fra puljen til forebyggelse af ludomani udbetales hvert år med forskellig fokus i indsatsen. Den særlige forebyggelsesindsats er i 2016 målrettet ældre medborgere men vil blive suppleret med en landsdækkende kampagne ”Spillefuglen”.   Puljen til forebyggelse og behandling af ludomani i 2016 fordeler sig således: Behandling Ansøgning  /  Tilskud (mio. kr.) Forskningsklinikken for Ludomani – Dansk Ludomani Behandling (Århus Universitetshospital) 2,2 Center for Ludomani (i Odense, København og Århus) 12,5 Dansk Ludomanibehandling (Forskningsklinikken for Ludomani i samarbejde med Mindwork Psykologisk Center - i Århus og København) 2,5 Forskningsklinikken for Ludomani og kriminalforsorgen – LIV Ludomani og Indsattes Velfærd – i 2-4 fængsler tæt på Århus (pilotprojekt) 1,0 Frederiksberg Centeret (i København) 3,0 Tjele-Center (i København og Århus) 3,7 I alt behandling 24,9   Forebyggelse Ansøgning  /  Tilskud (mio. kr. ) Center for Ludomani (landsdækkende) 4,0 Frederiksberg Centeret (København/Sjælland) 1,5 I alt forebyggelse 5,5   Tilskud i alt 30,4

 

Mest Læste

Annonce