5 råd til at skabe forandringer

Ledelse

05/01/2017 10:00

Daniel Holst

Involvering af medarbejderne er et must, når større forandringer skal implementeres i organisationen.

Beslutningen er truffet og I skal føre forandringen ud i livet. Hvis I vil øge chancen for at komme i mål er involvering af medarbejderne absolut nødvendigt. Her kommer 5 gode råd omkring involvering:

1. Inddrag samarbejdsudvalget

Læs mere fra Teglkamp & Co

Susanne Teglkamp fra konsulentbureauet Teglkamp & Co blogger om ledelse og lederskab. Læs mere om Teglkamp og flere indlæg her.

Tøv ikke med at inddrage samarbejdsudvalget, hvis I har et sådant i virksomheden. Samarbejdsudvalget er et helt centralt sted for ledere og medarbejdere til at mødes og sammen tilrettelægge den bedste proces for involvering af medarbejderne, når forandringerne skal føres ud i livet.

2. Giv klare rammer for involveringen

Med til involvering af medarbejderne hører også, at I sætter nogle klare rammer og forventninger til medarbejderne: Hvor har medarbejderne indflydelse og hvor går grænsen? Hvad forventes medarbejderne at levere? Og hvad kan medarbejderne forvente sig af jer i forbindelse med involvering?

Uden klare rammer for involveringen risikerer I, at medarbejderne skyder helt forbi skiven og at deres forslag ikke kan bruges. Det er jeres ansvar at stille opgaven så klart, at medarbejderne ikke misforstår det.

3. Involver men læg ikke ansvaret fra dig

Involvering er ikke det samme som at lægge det ledelsesmæssige ansvar fra sig. Involvering handler heller ikke om, at medarbejderne skal være med til at træffe alle beslutninger. Involvering handler om at invitere dem ind, der har udfordringerne i dagligdagen tættest på, til at bidrage med forslag til implementering af de ledelsesmæssige beslutninger. Det betyder også, at du skal forholde dig til de forslag, der kommer ind. Er forslagene ikke til virksomhedens bedste, må du tage på dig at afvise eller ændre dem. Men afviser du et forslag, kræver det selvfølgelig en ordentlig begrundelse og en dialog med de medarbejdere, der har fremsat forslaget. Hvis medarbejderne oplever, at deres forslag bliver afvist i stor stil, uden at de får en ordentlig begrundelse, er der stor risiko for, at de bliver demotiverede.

4. Hav tillid til dine medarbejdere

Når du involverer medarbejderne udviser du også tillid - tillid til at medarbejderne tager ansvaret på sig og kommer med forslag, der er til virksomhedens bedste. Du kan godt regne med, at når mennesker bliver mødt med tillid og positive forventninger, så vil de fleste faktisk forsøge at leve op til tilliden uanset hvor i organisationshierarkiet, man befinder sig. Der skal temmelig meget til for den enkelte til ikke at forsøge at møde den tillid.

5. Lav ikke en skinproces

Lad være med at lave en inddragelsesproces, hvis du allerede har truffet en beslutning. Medarbejderne vil gennemskue, at de har været involveret i en skinproces, hvilket ikke vil være befordrende, hvis du vil inddrage dem reelt i en proces en anden gang.

Indlægget er et bearbejdet uddrag af et af kapitlerne i min nye bog: Fusioner og forandringsledelse i praksis. Du bestille bogen direkte hos mig via dette link: https://response.questback.com/teglkampco/fusioner/

Mest Læste

Annonce