Byd velkommen: Syddanmark har fået en ny uddannelsesinstitution

Uddannelse

31/07/2018 15:32

Anne Mygind Brodersen

Når 11.000 studerende i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia efter sommerferien indfinder sig i undervisningslokalerne, bliver det for første gang UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der danner ramme om undervisningen.

I juni måned godkendte uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers endeligt planerne om en fusion mellem University College Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt. Dermed blev sidste sten ryddet af vejen for, at mere end 1000 forventningsfulde medarbejdere 1. august kan byde indenfor på en ny uddannelsesinstitution, der er hjem for 41 forskellige uddannelser.

Bestyrelserne for de to uddannelsesinstitutioner stemte for en fusion i oktober 2017 ud fra et ønske om at skabe en styrket platform for vækst i Region Syddanmark. Det skal ske gennem stærke uddannelser, innovation og forskning samt med udgangspunkt i det fælles praksisnære DNA.

Stærkere sammen end hver for sig

Den tidligere bestyrelsesformand for EAL, Peter Zinck, ser frem til at få leveret på fusionens mange potentialer,

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

– Da vi satte gang i fusionsprocessen tilbage i starten af 2017 var det med et ønske om at se på, om vi sammen kunne skabe noget, der kunne blive endnu stærkere, end det, vi havde hver for sig, fortæller Peter Zinck og fortsætter,

– Det har vi gjort, og vi tror på, at vi med udgangspunkt i vores fælles tilgang til det praksisnære bliver rigtig stærke, når vi sammen kan levere de kompetencer og den tværfaglige indsigt, der gør, at det offentlige og private erhvervsliv kan spille endnu bedre sammen i fremtiden.

Nu venter arbejdet med at realisere fusionens potentialer til gavn for studerende, medarbejdere og institutionens mange samarbejdspartnere.

En fusion med store potentialer

Den endelige godkendelse af fusionen er sket ud fra en sammenlægningsplan, der foruden at klarlægge økonomi og organisering af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole også har opridset en række fusionspotentialer inden for områderne; uddanelse, læring, digitalisering, forskning og udvikling samt efter- og videreuddannelse.

Helt grundlæggende er målet, at det nye UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal skabe afsæt for at understøtte et arbejdsmarked i hastig forandring ved at styrke det tværgående samarbejde mellem professionerne.

Her bliver det ekstra vigtigt også at se på, hvordan man fremover får fuldt udbytte af teknologi og digitalisering, så det kan danne grundlag og motor for udvikling af nye uddannelser og leveranceformer. Samt være en kilde til mere effektiv ledelse og drift.

Godt begyndt er halvt fuldendt

Processen med at afdække mulighederne for en fusion påbegyndte i starten af 2017, og siden beslutningen blev truffet har de to institutioner været i gang med det store arbejde, der ligger i at forberede en fremtid sammen.

Tidligere formand for University College Lillebælts bestyrelse, Poul Erik Madsen, er positiv over for det arbejde, der allerede er blevet lagt i sammenlægningen.

– Siden beslutningen om en fusion blev truffet har vi taget hul på arbejdet med at klarlægge og forme en fælles fremtid sammen. Processen med involvering af studerende og medarbejdere har kun bestyrket vores tro på, at fusionen er den helt rigtige vej frem, fortæller Poul Erik Madsen og fortsætter,

– Vi fornemmer, at der på tværs af uddannelserne bliver bakket op om visionen om en fælles institution, og vi er blevet mødt med en lang række spændende idéer til, hvordan vi bedst udfolder fusionens potentialer inden for eksempelvis digitalisering og nye uddannelsesformer, afslutter Poul Erik Madsen.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye bestyrelse af er sammensat af repræsentanter fra både den offentlige sektor og det private erhvervsliv, herunder DI, Dansk Erhverv, LO og FTF.

Se også Ledelsesekspert om fusionen: Ny institution kommer til at stå stærkt

Mest Læste

Annonce