Produktionsskole kører sig i stilling til FGU

Uddannelse

29/8/18 9:29

Anne Mygind Brodersen

Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder gennem kompetenceudvikling målrettet henimod Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), og skolen vil bringe den succesfulde vejlederfunktion med ind i FGU

På landets produktionsskoler, VUC’er, erhvervsgrunduddannelser (EGU) samt Kombineret Ungdomsuddannelser (KUU) forbereder man sig lige nu på, at virkeligheden inden længe ser markant anderledes ud. Fremtiden hedder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor de nævnte skoler bliver til én ungdomsuddannelsesinstitution.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Den politiske beslutning om at samle skolerne har vakt både glæde og bekymring. Kan skolerne bevare de kvaliteter, som er opbygget gennem årtier?

På Elsesminde i Odense er ledelsen ikke i tvivl: ”FGU er en ny og spændende virkelighed, og jo mere proaktivt vi forbereder os, jo mere kan vi også sikre, at vi får vores kultur med ind i den nye FGU.”

Forudsigelse holder stik

Nogenlunde sådan lød ræsonnementet hos forstander Vibeke Mouridsen for godt et år siden. Det resulterede i, at Elsesminde lynhurtigt søgte om midler hos Kompetencesekretariatet til et kompetenceudviklingsforløb, som skal geare skolens ansatte til den nye FGU.

Nu godt et år senere, hvor Elsesminde er kommet endnu tættere på den nye FGU-virkelighed, er entusiasmen ikke blevet mindre hos den fynske forstander.

- Jeg er ret sikker på, at den nye FGU bliver til gavn for de unge. Som produktionsskole kan vi en masse i forhold til den praksisrettede værkstedsundervisning. Nu kommer vi til at indgå i et kollegialt fællesskab med andre skoler med andre fagligheder, fx VUC, som kommer med en stærk faglighed inden for eksempelvis dansk, matematik og ordblinde-området, forklarer Vibeke Mouridsen.

Invitation til andre skoler

Som led i kompetenceudviklingsforløbet, hvor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er samarbejdspartner, har Elsesminde inviteret nogle af de kommende FGU-samarbejdspartnere – VUC, Ungdommens Uddannelsesvejledning og odenseanske erhvervsskoler – til en formidlende FGU-dag.

- Allerede nu skal vi udveksle viden og blive klogere på hinanden, siger Vibeke Mouridsen.

Netop den fremtidige samling af institutioner ser den odenseanske forstander som en stor styrke for kommende elever. Der kan være elever, som starter på en almen grunduddannelse, men finder ud af, at de skal på produktions- eller erhvervsgrunduddannelse.

- Nu bliver det under samme lovgivning, og det betyder, at det bliver langt nemmere at skifte for eleven, som er startet i ét spor, men finder ud af, at det er bedre for hende i et andet spor, fremhæver Vibeke Mouridsen.

Tværfaglighed skal sikre succes

Et kardinalpunkt i den nye FGU bliver tværfagligheden. Den skal sikre, at der skabes såvel viden-udveksling som viden-udvikling.

- Fra produktionsskoleverdenen har vi stor erfaring med at bringe boglige fag med ind i værkstederne, og det styrker læringen betragteligt. Nu bliver der endnu flere fagligheder, som kan tale sammen og berige hinanden, siger Vibeke Mouridsen.

Vejledning i rette element

Og det er over en bred kam, at Elsesminde i kompetenceudviklingsforløbet oplever værdi af at gøre sig klar til FGU. Den mangeårige erfaring med betydelige ressourcer til vejledning af eleverne arbejder man også på at få med i FGU’en.

Dorte Lyder er en af de vejledere på Elsesminde, som gennem kompetenceudviklingen er ved at forberede sig til FGU. Også i fremtiden kommer den til at stå på helhedsvejledning – og det på alle planer, pointerer hun.

- For elevgrupperne i FGU er det vigtigt, at vejledningen ikke starter på det faglige felt. I mange tilfælde er der personlige og sociale aspekter, som først skal på plads, og derefter er der grobund for uddannelses- og karrierevejledning, siger Dorte Lyder, der udvikler vejlederfunktionen i samspil med skolens værkstedslærere og læringsvejledere.

- Vejledning er ikke noget, som starter på et kontor. Vi skal være med i elevernes livsverden, og ofte kan der være værkstedslærere eller andre lærere, som kan bidrage positivt i vejledningsdialogen med eleverne, fremhæver Dorte Lyder.

På Elsesminde er tværfaglighed og vejledning blot nogle af de områder, som indgår i det kompetenceudviklingsforløb, der skal klargøre skolens 60 ansatte til FGU-fremtiden. Men nok så vigtigt er det mindset, som den fynske produktionsskole vil træde ind i FGU med.

- Vi kommer til at indgå i en organisation med andre skoler, der er dygtige på en lang række områder. Vi skal være nysgerrige og lære af hinanden, siger Vibeke Mouridsen.

Fakta om FGU

  • I oktober 2017 indgik et bredt politisk flertal aftale om en ny forberedende ungdomsuddannelse med virkning fra august 2019. Målet er forenkling af uddannelsesområdet og styrket indsats over for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen.
  • Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
  • FGU-aftalen indebærer etablering af kommunale centre gennem sammenlægning af de forskellige uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med målgruppen.
  • www.fgu.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce