Sygeplejersker i syddanske kommuner står foran omfattende patientopgave

Sundhed

13/11/18 9:43

Anne Mygind Brodersen

Stadig flere borgere udskrives som syge fra sygehusene, og kommuner skal varetage behandling og pleje i eget hjem. En ny specialuddannelse for sygeplejersker hilses velkommen i kommunerne

Tiden er forbi, hvor man som syg kunne regne med at blive behandlet på et sygehus. Det øgede pres på sundhedsvæsenet betyder, at stadig flere borgere udskrives, længe inden de er færdigbehandlede.

Tal fra WHO viser eksempelvis, at antallet af hospitalssenge i Danmark er faldet fra 8 per 1000 indbygger i 1970 til 3 i 2014 – og med en fortsat nedadgående kurve. Samtidig viser en prognose fra Danmarks Statistik fra 2014, at antallet af ældre over 80 år vil stige fra 238.830 i 2015 til over 600.000 i 2050.

Det betyder, at landets kommuner for fremtiden skal løfte en stor opgave med både behandling og pleje samt forebyggelse hos syge og svækkede borgere i eget hjem. Sundhedsstyrelsen og KL har derfor besluttet, at sygeplejersker ansat i landets kommuner og hos praktiserende læger skal have en ny Specialuddannelse i borgernær sygepleje, som ruster dem til fremtidens opgaver.

Også de livstruende sygdomme

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole lancerer nu i samarbejde med UC SYD uddannelsen i Syddanmark, og det vækker glæde hos Irmgard Birkegaard, leder af sygeplejen, Kerteminde Kommune.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Vores kommunale sygeplejersker står overfor en stor opgave. De overtager komplekse behandlingsforløb fra sygehusene og skal tage sig af behandlingen af alt lige fra KOL- til hjerte- og palliative patienter. Uddannelsen vil give et løft, så vores sygeplejersker er fagligt klædt på til de mere og mere komplekse opgaver, siger Irmgard Birkegaard, der også har deltaget i et landsdækkende uddannelsesudvalg, og dermed været med til at designe uddannelsen.

Forebyggelse er også vigtig

Men kommunale sygeplejersker skal ikke kun sikre, at svært syge borgere får den rette behandling i eget hjem. De skal også medvirke til at forebygge sygdomme, så færrest muligt havner i hospitalssengene.

- Hjemmesygeplejen har en nøglefunktion, da de ofte er bindeled mellem borger, praktiserende læge og sygehus. Den nye specialuddannelse skal på den måde også styrke sygeplejerskerne i den organisatoriske del.

På UCL Erhvervsakademi og Professionsskole og i UC SYD er medarbejdere klar med opstart af det første hold sygeplejersker og er parat til at oprette flere hold i takt med tilmeldingerne. Kirsten Honoré, ledende sundhedsfaglig uddannelseskonsulent, UCL, ser uddannelsen som vigtig set med et borgerperspektiv.

- Kommunerne har i flere år arbejdet med Det Nære Sundhedsvæsen, og det er her, at flere og flere sygdomsforløb skal varetages. Med den her uddannelse får vi skabt et ensartet kvalitetsløft over hele landet, og det vil styrke patientsikkerheden, siger Kirsten Honoré.

Fakta:

Læs mere om Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

For yderligere oplysninger:

Irmgard Birkegaard, leder af Sygeplejen, Rehabilitering og Pleje, Kerteminde Kommune, t. 23470944, [email protected] 

Kirsten Honoré, ledende sundhedsfaglig uddannelseskonsulent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, t. 21366702, [email protected]

Pia Toft Assenholm, leder Sundhedsfaglig Videreuddannelse, UC Syd, t. 7266 5260, [email protected]

Annonce