Foto: kk.dk

Borgmester: Social kontrol på arbejdsmarkedet skal bekæmpes

Social kontrol-vejledere på Jobcenter København skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol fra deres familie eller omgangskreds. Ny kampagne skal øge bevidstheden om udfordringerne ved social kontrol.

Fem social kontrol-vejledere på Jobcenter København fra januar 2021.

Det er det synlige bevis på, at kampen mod social kontrol på arbejdsmarkedet er en af de store mærkesager for Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

”Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Vi skal være bedre til at spotte og håndtere social kontrol i jobcentret, og jeg er overbevist om, at vejlederne kan løfte den opgave,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

I denne uge lanceres også en kampagne, der skal være med til at øge københavnernes bevidsthed om udfordringerne ved social kontrol.

Kampagnen kører på 145 plakatstandere og på sociale medier, hvor der med debatskabende og oplysende opslag sættes fokus på, hvordan social kontrol kan påvirke kvinders muligheder på arbejdsmarkedet, og hvad man kan gøre, hvis man enten selv oplever eller har mistanke om, at andre er udsat for social kontrol.

Ret og pligt til komme ud på arbejdsmarkedet
Helt konkret skal de nye social kontrol-vejledere på jobcentrene rådgive og hjælpe jobkonsulenter, når de møder kvinder, der udviser tegn på social kontrol.

Tegnene kan være alt fra, at kvinderne giver udtryk for, at de ikke kan være på en arbejds- eller praktikplads med mandlige kolleger til, at et familiemedlem presser på for at deltage i kvindens samtaler i jobcentret eller til, at kvinderne ikke har adgang til deres eget NemID og bankkort.

Vejlederne skal også inddrage kvindernes ægtefæller og familie, så der bliver en fælles forståelse i familien af, at en kvinde – naturligvis – har både ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering.

Endelig skal vejlederne også føre statistik over sager med tegn på social kontrol for at komme eventuelle mørketal til livs og få samlet og udbredt de gode erfaringer.

Et omfattende problem
Ud over social kontrol-vejlederne er der afsat midler til opkvalificering af jobkonsulenter bredt, så de er i stand til at spotte og handle på tegn på social kontrol.

Den nye, samlede indsats i Københavns Kommune kommer i kølvandet på en rapport fra foråret, der dokumenterede, at social kontrol er en hindring i forhold til at hjælpe ledige, etniske minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen bygger bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 400 jobcentermedarbejdere og interviews med etniske minoritetskvinder.

Den viser blandt andet, at hver tredje jobcentermedarbejder har oplevet, at ledige, etniske minoritetskvinder direkte har givet udtryk for, at de presses af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Med rapporten fik vi dokumenteret, at social kontrol er et stort problem for en del af de kvinder, vi møder i jobcentret. Derfor er det afgørende, at vi nu følger op og sætter ind. Vejlederne er et vigtigt skridt i frihedskampen mod social kontrol. Kvinderne skal vide, at vi er klar med en udstrakt hånd,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.04.21 Social
  Ny undersøgelse af arbejdsmiljø: Især unge er udsatte

  1 ud af 4 unge, der bringer mad ud, har været ude for en arbejdsulykke det seneste år. Men det er uklart, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, når opgaven er formidlet via en digital platform, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 • 20.04.21 Social
  Mange mønsterbrydere bruger kurser og voksenuddannelse som springbræt

  HF-enkeltfag og grundskolefag for voksne er en vigtig mellemstation for unge med ufaglærte forældre, der vil gennemføre en ungdomsuddannelse, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er vigtig viden, når vi som samfund skal sørge for, at flere unge får en uddannelse, mener chefanalytiker

 • 19.04.21 Social
  Skoler tog imod enorm mængde værnemidler: Sådan er det gået

  Store mængder af hurtigtest, værnemidler og håndsprit blev i løbet af påskeugen sendt ud til skoler og uddannelsesinstitutioner, så de kunne blive klar til at tage imod deres elever og studerende i et nyt set-up med superviseret selvtest. Status efter en uges skolegang er, at den store logistiske øvelse er gået over al forventning.

 • 19.04.21 Social
  Overbevisende ”ja” til OK21 fra lærerne

  Overenskomstforhandlingerne er netop afsluttet for lærere ansat i kommuner og regioner. 85,7 % har stemt ja til forliget.

 • 16.04.21 Social
  Godt nyt til selvstændige: Ny kompensation

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at, selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med efterkontrol.