Branchedansk og –matematik skal bane vej for tosprogede

Nye, særligt designede forkurser til tosprogede i dansk og matematik kobler undervisningen direkte til de brancher, som de ønsker at arbejde i – og gør dermed undervisningen mere nærværende og praksisorienteret.

Vejen til erhvervsuddannelserne kan være svær for tosprogede. Det søger KVUC’s nye forkurser i branchedansk og –matematik at råde bod på. Kurserne er målrettet ledige, som skal i gang med AMU eller EUD, men som mangler kvalifikationer inden for matematik og dansk.

Læs også interviewet med en tidligere kursist på kurset i branchedansk: Ingrid solgte alt i Brasilien for konditordrøm i Danmark – nu driver hun butikken ”Sweet Brazil” i Charlottenlund 

På kurserne undervises med følgende brancher i sigte: Bygningshåndværk, SOSU-området, Hotel og restaurant, Det grønne område, HK og rengøring.

- ”Vi har tidligere haft gode resultater med at udbyde lignende kurser og har derfor valgt at videreudvikle tilbuddet på en måde, så forløbet kan tilpasses den enkeltes individuelle behov, ligesom der er mulighed for at blive optaget løbende med kursusstart hver mandag, fortæller KVUC’s vicerektor, Anita Lindquist. 

Læs også: Tosprogede skal vide mere om erhvervsuddannelser

Undervisningen er tilrettelagt dels som klasse- og gruppeundervisning, dels som individuelt arbejde med tæt lærerdækning. I både dansk og matematik benyttes pc’er i undervisningen. Der er også mulighed for mentorstøtte.

Læs også: Problemknusere og mønsterbrydere - mentorer får unge til at gennemføre uddannelse

”For et sikre en tryg og nem overgang mellem forkurset og erhvervsskolerne, samarbejder vejledere fra KVUC med vejledere på erhvervsskolerne.  Det er derudover muligt at tilkøbe en mentor via mentorslusen ”Genvejen” på KVUC. Mento­ren giver kursisten ekstra støtte gennem forløbet”, fortæller Anita Lindquist.

Vil du vide mere:

Læs på KVUC's hjemmeside

Kontakt vejleder Susanne Jensen, tlf. 3141 1866, suj@kvuc.dk eller uddannelseschef Anne Jelsøe, tlf. 3141 1764, aje@kvuc.dk.  

KVUC på DenOffentlige.dk KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten....
Aktivitet: Artikler: 75 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.