Bred politisk aftale om vores fælles vand

Miljøminister Kirsten Brosbøl og et bredt flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en reform af vandsektoren, der skaber flere grønne job og sikrer rent vand til en god pris.

Danmarks vand er fællesskabets vand. Derfor bliver der ingen privatisering af den danske vandsektor. Den nye aftale sikrer, at alle selskaber skal effektiviseres, så forbrugerne kan få rent vand til en ordentlig pris. 

Forligskredsen bag vandsektorloven bestående af regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har i dag indgået en politisk aftale om en ny vandsektorlov, som giver mindre papirarbejde for vandselskaberne og billigt vand til forbrugerne.En række administrative lettelser for vandselskaberne giver mulighed for flere investeringer i vandteknologi og dermed flere grønne jobs i fremtiden. Aftalen skaber effektiviseringer i vandselskaberne for 1,3 mia. kroner, som partierne forpligtigede sig til i Vækstpakken 2014.

De største vandselskaber skal fremover ikke længere kun sammenlignes i forhold til deres økonomiske effektivitet. De skal fremover også sammenlignes på deres miljømæssige effektivitet. På hvor godt de renser vandet, hvor meget energi de kan få ud af spildevandet, og hvor meget de gør for at forhindre drikkevandsforureninger.


- Det danske vand er vores allesammens, og derfor skal det blive på forbrugernes og fællesskabets hænder. Rent drikkevand er kronjuvelen i dansk miljøpolitik. Dansk vandteknologi er verdensførende og giver grønne eksportmuligheder, der kan skabe flere grønne jobs til danskerne, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fremover bliver det enklere at være vandselskab, fordi en ny regulering vil frigive ressourcer til kerneopgaver. Desuden får forbrugerne mere retssikkerhed end tidligere, da der indføres klagenævn med den nye vandsektorlov. 

Vandselskabernes beskatning har været drøftet i forligskredsen. Parterne er enige om, at vandselskaber – ligesom alle andre selskaber – fortsat skal være skattepligtige af deres overskud, fordi pengene ikke skal ligge i selskaberne, men bruges på at skaffe rent og billigt vand. Forligskredsen er enige om at igangsætte en analyse om beskatningen af vandselskaberne.

- I dag bruger vandforsyningerne alt for meget tid på papirarbejde. Fremover bliver det meget nemmere for vandselskaberne. Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået hævet grænsen for hvilke selskaber, der skal benchmarkes, og næsten alle forbrugerejede vandselskaber slipper. Fremtidens kode i vandsektoren bliver samarbejde til glæde for eksport og beskæftigelse, siger Hans Chr. Thoning (V).

- Vandsektorloven har været et bureaukratisk papirmonster, som vi nu har hugget hovedet og mere af. Det har været afgørende for Dansk Folkeparti, at langt hovedparten af de mindre vandforsyninger ikke stilles overfor samme krav som store selskaber, og derfor bliver de nu undtaget for dele af loven, siger Pia Adelsteen (DF).   

- Der bliver nu iværksat en grundig undersøgelse af vandsektorens skatteforhold og mulige alternativer til de nuværende skatteregler. Sektorens skatteforhold har været et kardinalpunkt for de Konservative, fordi forbrugerne i sidste ende vil kunne ende med regningen, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Daniel Rugholm (K).

- Vi skal styrke forsyningernes muligheder for at være innovative. Hvis en spildevandsforsyning eksempelvis kan trække fosfor eller energi ud af spildevandet og sælge det, skal de ikke begrænses af rigide regler, siger Per Clausen (Enhl).

- Vi kan få forenet klare miljøfremkridt med klimatilpasningshensyn samtidig med, at selskaberne bliver mere effektive, siger Steen Gade (SF).

- Jeg er glad for, at det nu endelig er lykkedes at få en aftale på plads, som understøtte, at både producenter og rådgivere i partnerskab med forsyninger kan udvikle den danske eksport af vandteknologiske løsninger, siger Lone Loklindt (R).

- Den nye vandsektorlov skal hjælpe med at udbygge Danmarks styrkeposition på eksport af vandteknologi. Danske virksomheder får nu nye og bedre muligheder for at skabe arbejdspladser og udvikle den teknologi, som der er stor efterspørgsel efter verden over, siger Torben Hansen (S).

Den nye politiske aftale gennemføres ved ændring af bl.a. vandsektorloven.

Fakta: Det går aftalen om vandsektoren ud på: 

1. Mere effektivitet i vandsektoren
Sektorens effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kroner indhentes med en ny og simplere model, så omkostningseffektiviteten forbedres og borgere og virksomheder dermed får et kvalitetsprodukt til færre penge.

2. Bedre rammer for videreudvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed
Den nye politiske aftale sikrer, at den kommende regulering af vandsektoren understøtter og udvikler en forsyning med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima og naturen.

3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
De administrative byrder bliver markant mindre gennem en simplere model og et enklere tilsyn.

4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren
Den nye politiske aftale sikrer muligheder for innovativ og intelligent efterspørgsel efter nye og bedre vandteknologier. Samarbejdet mellem vandselskaber og private virksomheder skal fremmes med henblik på at understøtte en mere effektiv drift i selskaberne og virksomhedernes teknologiudviklings-og eksportaktiviteter.

Læs hele aftaleteksten

Miljøministeriet på DenOffentlige.dk Miljøministeriet
Aktivitet: Artikler: 161 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.