Foto: Social- og indenrigsministeriet

Bredt flertal fordeler 760 millioner kroner til udsatte mennesker

Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der midler til bl.a. civilsamfundet, hjemløse, anbragte børn og styrket tilsyn på ældreområdet.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har indgået aftale om at fordele 760 millioner kroner fra reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje.

Pengene går til initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker på social-, sundheds-, ældre- og arbejdsmarkedsområdet.

Initiativer på socialområdet

Den største del af reserven går til initiativer på socialområdet, hvor der bl.a. er afsat penge til pårørende til mennesker med handicap, en forlængelse af det sociale frikort og udvikling af tidligere indsats mod vold i nære relationer. Aftalen indeholder adskillige initiativer for udsatte børn, bl.a. i form af et videnscenter for børneinddragelse i anbringelsessager, efteruddannelse til plejefamilier og driftsstøtte til organisationerne Mentorbarn og De Anbragtes Vilkår. I de kommende år skal der desuden udarbejdes en strategi for samarbejdet med civilsamfundet, bl.a. med fokus på at bekæmpe ensomhed.

Sundheds- og ældreområdet

På sundheds- og ældreområdet er der bl.a. afsat penge til et styrket tilsyn på ældreområdet, en videreførelse af alle headspace-centrene og en forbedret indsats over for mennesker med spise-forstyrrelser og selvskade. På arbejdsmarkedsområdet er partierne bl.a. blevet enige om et initiativ, som skal få veteraner i arbejde, og på integrationsområdet er der afsat penge til idræt i udsatte boligområder.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer