Brug coronakrisen som springbræt til at øge bæredygtigheden i din organisation - med inspiration fra naturen

Hvordan bærer du dig ad som leder, når din organisation begynder at åbne op til en almindelig arbejdsdag igen? Hvordan kan du bruge coronakrisen som anledning til at udvikle nye ideer og vaner, der både begrænser smittekæder og samtidig forbedrer organisationens bæredygtighed?

Elsemarie Petersen giver her fire gode grunde til at lade naturen fylde mere i dit og dine medarbejderes arbejdsliv.

1. Brug naturen til at åbne forsvarligt op for din organisation 

Når vi alle igen skal på arbejde, så er der rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Én af udfordringerne er at begrænse risikoen for, at smittekæder pludselig eskalerer igen. Anbefalingerne fra myndighederne til os hjemsendte danskere her under coronapandemien har, udover at begrænse kontakt, været at vi skulle mødes uden for. 

Dét at opholde sig ude i naturen begrænser nemlig i sig selv risikoen for smitte, især med 1-2 meters afstand. Udenfor fornyes luften hurtigere, hvorved mængden af virus i luften bliver mindre og smitterisikoen nedsættes. 

Mere konkret kan du spørge dig selv om, hvilke af jeres aktiviteter, der med fordel kan ”flytte udenfor”, når I skal åbne op igen? 

 • Mon ikke kolleger med fordel kan diskutere emner over en walk-and-talk?
 • Afhold MUS i det grønne – og download fx app´en  ”Memoer”, så I indtale jeres refleksioner undervejs
 • Tag et telefonopkald udenfor med headset på, så I er færre samlet indenfor  
 • Spis frokost i det fri.
 • Måske skal afdelingsmødet også foregå udenfor? 

Det er klart, at hver organisation har forskellige muligheder til rådighed lige uden for hoveddøren. Men for det første – lidt har også ret. Og for det andet, så kan det godt betale sig at investere tid i at finde muligheder. Der er nemlig flere fordele for jer som organisation at opnå - også når coronakrisen forhåbentlig snart ikke er aktuel mere. Muligheder der fremmer jeres organisations bæredygtighed.

2. Ophold i natur har positive effekter på både trivsel og performance

En stor mængde forskning viser nemlig, at selve det at opholde sig i naturen har en lang række positive effekter for os mennesker. Den friske luft, motionen og selve det at se på og være i naturen gør simpelthen noget ved os, såsom: 

 • Sænker pulsen, blodtrykket og kortisolniveauer – alt sammen relateret til stress-risici 
 • Øger koncentration, kreativitet, kortidshukommelse og produktivitet – alt sammen relateret til performance 
 • Medfører øget velvære, trivsel, humør, samarbejdsevne og oplevelsen af mening og samhørighed med andre – alt sammen relateret til trivsel og engagement

For desværre er coronakrisen ikke den eneste udfordring, vi står over for. Måske endda langt fra. Med FNs Verdensmål har verdenssamfundet erkendt, at der er brug for global handling for at fremme den bæredygtige udvikling, hvis mennesker og dyr skal have fremtid med muligheder og velvære på jorden. 

Den ydre og indre bæredygtighed 

Den ydre bæredygtighed har fået meget opmærksomhed i de seneste år i forbindelse med udvikling af nye produkter og optimering af driften. Den indre bæredygtighed har fået mindre fokus. Den relaterer sig til oplevelsen af mening og trivsel. Især i den vestlige verden har vi trods stor velstand uhyggelige høje rekorder i fx stressramte medarbejdere. 

Pointen er, at de to typer bæredygtighed hænger sammen. For at kunne se nye muligheder og tage ansvar for hinanden, så skal vi mennesker helst være i trivsel, da vores mentale system derved åbner op, opdager forbindelser, udvikler kreativitet og overskud til at drage omsorg for andre. Når vi er stressede og utrygge, fokuserer vores indre system på her-og-nu-løsninger, farer og egen overlevelse, hvilket ikke er fordrende for hverken innovation, nye partnerskaber eller oplevelsen af, at livet er værd at leve. 

Som forskningen viser, så bidrager ophold i naturen til at forbedre parametre, der både knytter an til den indre og ydre bæredygtighed, hvilket er vigtigt under coronakrisen, men bestemt også som arbejdsplads generelt. 

Så brug krisen som springbræt til at udvikle nye sunde vaner og invester i mulighederne for, at jeres ansatte får adgang til naturen i højere grad. 

3. Få mere natur ind i jeres fysiske rum 

Der er selvfølgelig nogle aktiviteter på en arbejdsplads, som simpelthen ikke egner sig til at foregå udenfor, fordi det er for bøvlet eller dyrt.

Heldigvis viser forskning, at det at få ”naturen ind” også kan bidrage til nogle af de samme positive effekter som beskrevet ovenfor. Her kan I fx overveje: 

 • Hvordan får vi mere naturligt lys ind i vores rum? Kan vi fx flytte lidt på møblerne? 
 • Hvor kan vi sætte smukke grønne planter? 
 • Hvor kan vi bruge naturens farver, teksturer og mønstre i højere grad, fx på møbler, vægge og gulve? I kunne jo fx starte med at male et par vægge grønne?

Det kan jo alt sammen virke lidt banalt – men hvis nu det virker, er det så ikke værd at prøve af? I kan jo lave et lokalt ”grønt” udvalg.

4. Lad jer inspirere af naturens rytmer

En anden ting, som vi virkelig kunne lade os mere inspirere af på vores arbejdspladser er naturens rytmer. De har trods alt holdt jorden kørende i mange millioner flere år. 

Siden starten af 1900-tallet har vi på vores arbejdspladser været optaget af, hvordan vi hele tiden kan optimere, skabe mere for mindre og udnytte vores ressourcer (også de menneskelige) til det yderste. 

Problemet er, at ansatte dermed bliver bedt om hele tiden at køre i højeste gear og yde lidt mere. Der er bestemt ikke noget galt med at give den gas i en kortere periode for os mennesker. Så aktiverer vi vores overlevelsessystem, hvor vi fokuserer benhårdt på målet og bruger af kroppens reserver til at lykkes. 

Udfordringen er, når vi som mennesker hele tiden kører i højeste gear. Så tømmer vi kroppens ressourcer for energi, og giftige affaldsstoffer ophober sig inden i os. Det bliver vi simpelthen syge af. Vi får stress-reaktioner, bliver depressive og kan i svære tilfælde få meget højere risiko for fysiske skavanker. Det er nemlig først, når vi kommer ”ned i gear”, at vi får aktiveret de kropslige mekanismer, som skal rense kroppen for giftstoffer og fylde vores reserver op igen. 

Inspiration fra naturens rytmer

I naturen er alle processer indlejret i en helt anden rytme, hvor der er en synergi imellem højt og lavt gear, imellem produktion og regeneration. I foråret sætter naturen al sin kraft ind på at skabe smukke planter og dyreunger – for hen over vinteren at drosle ned og gå i hi. Hvis vi vil skabe sunde bæredygtige arbejdspladser, så skal vi have implementeret denne rytme i langt højere grad. 

Vi skal skabe mere plads til genopbygningen af vores mentale og kropslige ressourcer, så vi bedre kan holde til at gå på arbejde i det lange perspektiv og trives bedre, imens vi gør det. Men hvordan bruger vi så naturens processer som inspiration på vores arbejdspladser? Her er nogle små greb, som I kan eksperimentere med: 

 • Begynd alle møder med 2 minutters stilhed, hvor alle får mulighed for at komme ned i tempo og fornemme nuet. I kan jo fx købe et stort timeglas med varighed á 2 minutter og stille det midt på bordet 
 • Lav anbefalinger for max antal møde-timer pr. dag, så der er tid til at rette fokus på det næste møde, i stedet for bare at løbe fra det ene til det andet 
 • Indfør ugentlig naturtid med ro til tanker og nærvær. Husk at booke det fast i kalenderen, så brandslukning ikke trumfer den gode intention
 • Få skabt overblik over, hvornår større opgaver og arbejdspres typisk falder. Italesæt, hvor der er behov for, at alle giver den gas, men ogsåhvor det så til gengæld giver god mening at puste ud

Gå foran som leder, eksperimenter og følg op

Hvis naturen skal blive en fast del af din organisations praksis, så er det vigtigt, at du som leder  går foran med initiativerne, så medarbejderne kan se, at du mener det. Tal om, hvorfor I gør det, hvordan det bedst kan udføres hos jer – og følg op på, hvordan I hver især oplever tiltagene. Måske er der forskel på, hvilke typer pauser I hver især oplever, der faktisk giver energi? 

Så hermed en opfordring til at bruge coronakrisen som springbræt til at skabe mere bæredygtige organisationer, så I ikke bare overlever krisen, men også får et skud innovation og udvikling, som I ellers ikke ville have fået. God arbejdslyst. 

Artiklen er inspireret af følgende litteratur: 

Hildebrandt og Stubberup (2010), Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet, Gyldendal Business

Hutchins og Storm (2019), Regenerative leadership, The DNA of life-affirming 21st century organizations, Wordzworth

Elsemarie Petersen er uddannet Cand. Psych. Aut. med speciale i global leadership. Elsemarie underviser på diplomuddannelsen i ledelse ved VIA University College, hvor hun har særligt fokus på bæredygtig udvikling i både private og offentlige organisationer.

 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.