Brug for små fleksible opholdssteder

De små private opholdssteder skal kunne konkurrere på lige vilkår med de offentlige tilbud. Derfor bakker LOS op om forslag fra De Konservative om at give skattefradrag for boligvedligeholdelse til små opholdssteder, hvor ejeren bor i samme bygning.

Bor man i dag i den bygning, hvorfra man også driver et opholdssted til socialt og psykisk udsatte børn eller voksne kan man ikke trække udgifterne fra til vedligeholdelse af bygningen.  Et nyt lovforslag vil gøre det muligt, og det vil få stor betydning for mange af de mindre opholdssteder og dermed muligheden for at tilbyde borgerne små og fleksible tilbud.

Forslaget blive bakket op af LOS, der organiserer mange af de private sociale tilbud.

”Skattereglerne har gjort det svært for de mindre opholdssteder at konkurrerer med de ofte store kommunale tilbud, der får fuldt fradrag og dermed har helt andre økonomiske driftsvilkår. Derfor kan dette lovforslag få stor betydning for mange af de små opholdssteder,” siger Laust Westtoft og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi har en mangfoldighed af forskellige tilbud, og det er de små tilbud være med til at sikre. Små opholdssteder er ofte mere fleksible og kan tilpasse deres løsninger efter borgernes særlige behov. Det betyder meget for opholdsstedernes beboere, at de har mulighed for at sætte et aftryk på stedet frem for de større steder, hvor borgerne omvendt er nødt til at tilpasse sig institutionen,” siger Laust Westtoft, der håber forslaget kan samle opbakning fra et flertal og træde i kraft allerede i løbet af efteråret.

Børn og unge har brug for familielignende rammer

Baggrunden for det konservative forslag er en række afgørelser truffet af Skat og Landsskatteretten, som fastslår, at der ikke kan godkendes fradrag for udgifter afledt af den erhvervsmæssige drift på opholdssteder. Det skyldes at lovgivningen sidestiller erhverv som eksempelvis en frisørsalon med opholdssteder for socialt udsatte. Men kernen i private opholdssteder er netop at de unge har brug for familielignende rammer, som ikke fås i fx lejede lokaler. 

”Jeg ønsker, at private opholdssteder skal kunne fradrage udgifter afledt af erhvervsmæssige drift. Det vil nemlig sikre, at private opholdssteder står stærkere og ikke skal spekulere på at lukke stedet af økonomiske årsager. For mig handler det i sidste ende om at sikre, at socialt udsatte børn og unge får de bedste muligheder, og så er det kun retfærdigt at give et økonomisk større råderum til de danskere, som stiller deres eget hjem til rådighed for sociale udsatte børn og unge,” sige den konservative skatteordfører Brian Mikkelsen.

 

LOS på DenOffentlige.dk LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Dan...
Aktivitet: Artikler: 66 | Events: 3 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.