Brugen af data stiger, men hvad med kvaliteten?

Med de igangværende forhandlinger om sundhedsreformen vover jeg den påstand, at kravet til brug af data i forbindelse med kvalitetssikring og ressourcestyring i ældreplejen stiger.

De fleste er enige om, at det giver god mening at arbejde målrettet med data i ældreplejen. Specielt er der et udviklingspotentiale ved systematisk brug af data i forhold til ældreplejens generelle kvalitet, men data kan også være med til at optimere mere specifikt på planlægning, ressourceforbrug og patientsikkerhed.

Derfor arbejder kommunerne også intensivt med at anvende og omsætte data i forskellige relevante sammenhænge. Men oftest er de medarbejdere, der i dag arbejder med data, placeret centralt i organisationen, og de har allerede en god forståelse for brugen af data.

Data bliver genereret i marken
I ældreplejen bliver mange data dagligt genereret via decentrale ledere med hjælp fra nøglemedarbejdere som gruppeledere og teamkoordinatorer. Nøglemedarbejderne er ansvarlige for at koordinere, planlægge og hjælpe det øvrige frontpersonale – den ufaglærte, vikaren og den nyuddannede – med at løse kerneopgaven og registrere data, sådan at dataene bliver tilgængelige for resten af organisationen. Derfor er det relevant at spørge til frontmedarbejdernes forståelse for data. Forstår de hvorfor, hvornår, hvordan og til hvad ældreplejen har brug for data?

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Hvis de registrerede data skal være retvisende og af en kvalitet, der er til at arbejde med, er det på sin plads at spørge, om der på det operationelle niveau er de fornødne kompetencer til at indsamle, registrere og på sigt arbejde med data?

Det spørgsmål er yderst relevant, når fremtidens styring, udvikling og kvalitetssikring i endnu højere grad vil basere sig på data. Her bliver dataenes kvalitet og validitet af afgørende betydning.

Kvalitet og forståelse hænger sammen
Jeg er overbevist om, at frontmedarbejderne knokler og gør alt, hvad de kan for at honorere opgaven med at indsamle og registrere kvalificerede data, men jeg er samtidig overbevist om, at frontmedarbejderne skal have en større forståelse for data. 

Ældreplejen opnår kun mere valide data, hvis hele organisationen får en større forståelse for data. Som med alle andre forandringer og kvalitetsløft lykkes kvalificeret brug af data kun, hvis samtlige medarbejdere forstår dataenes betydning og tager ansvar for dataene. 

Vi har høje forventninger til potentialet i brugen af data. Forudsætningen for at udnytte potentialet fuldt ud er, at ældreplejen allerede nu sikrer dataforståelse og -kompetencer på alle niveauer i organisationen, sådan at alle medarbejdergrupper – uanset uddannelsesniveau og funktion bliver i stand til at indsamle, registre, forstå og arbejde med valide data. 

Emneord: Dorte Vilstrup, COK, Samkøring af data, Kvalitetssikring, Digitalisering, Ældreområdet, 150219
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også