Foto: Shutterstock

Budgetløft i Aarhus: Over 45 mio. kr. til socialområdet

Et budgetløft på mere end 45 millioner kroner skal løfte indsatserne på det sociale område i de kommende år. Det blev resultatet af budgetforliget, hvor forligspartierne blev enige om at prioritere midler til socialområdet for at sikre kernedriften og for at reducere behovet for yderligere opbremsninger på området.

Det resultat glæder social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz:

”Det er et solidt rygstød til socialområdet. Med det ekstra råderum får vi nu mulighed for at forbedre kvaliteten af vores sociale indsatser, blandt andet ved at styrke botilbuddene med flere faglærte hænder og et stærkere samarbejde med de pårørende. Det er positivt,” siger Kristian Würtz, som i øvrigt også er godt tilfreds med de sociale investeringer i resten af forliget:

”Jeg glæder mig over, at vi har indgået et budgetforlig, som har en meget stærk social profil på tværs af magistratsafdelingerne, hvad enten det er sundhedsindsatserne, ældreområdet eller indsatser for børn og unge. Det viser, at vi kan tænke på tværs af ansvarsområder og sektorer, og at forligspartierne er enige om, at der skal investeres i den sociale sammenhængskraft i vores by. Det er meget positivt,” siger Kristian Würtz.

Civilsamfundet i en nøglerolle

Forliget lægger også op til et tættere samarbejde med de civile og frivillige organisationer om fremtidens sociale indsatser. Der afsættes blandt andet en ramme på 2 millioner kroner til civilsamfundsindsatser, og derudover permanentgøres samarbejdet med Røde Kors om tilbuddet Pitstop for borgere, der udskrives fra sygehusbehandling uden et sted at bo. Desuden forpligter forligspartierne sig til et samarbejde om nye tilbud til hjemløse på godsbanearealet i samarbejde med Kirkens Korshær.

”Forliget er udtryk for en stærk satsning på en udvikling af socialpolitikken i tæt samarbejde med partnere og frivillige fra civilsamfundet. Det er nødvendigt, hvis vi skal fremtidssikre byens sociale sammenhængskraft og finde frem til de rigtige løsninger,” siger Kristian Würtz.

Vejen banet for fremtidens indsatser

Udover de ekstra penge blev forligspartierne også enige om at halvere det såkaldte finansieringsbidrag for socialområdet. Dermed bliver området friholdt for besparelser på et beløb stigende til cirka 50 millioner i 2024, og det bliver afgørende for arbejdet med at sikre en stabil og positiv udvikling for området i de kommende år, vurderer Kristian Würtz:

”De ekstra penge er strengt nødvendige, men vi må ikke tro, at en pose penge nu løser alle vores udfordringer på det sociale område på sigt. Der vil stadig være et stort potentiale for forbedringer, og ser vi længere frem i tiden, står det klart for mig, at socialområdet som helhed har behov for en nytænkning og for nye tilgange, der kan løfte kvaliteten på tværs af vores centre og tilbud. Derfor kommer området til at stå i fokus igen, når vores bæredygtighedsplan ser dagens lys lidt senere på året, og her er det jo afgørende, at området nu er blevet friholdt for betydelige besparelser i de kommende år,” siger Kristian Würtz.

Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 180 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også