Bunkering– hvad er det egentlig?

Sponsoreret indhold

Bunker fuel, bunkering, bunker fuel supplier – for mange er bunkerbranchen en lidt ukendt størrelse. Brugen af ordet ”bunker” kan for nogen give associationer til de tyske bunkere ned langs vestkysten. I denne sammenhæng har bunker dog intet med Anden Verdenskrig at gøre.

At beskæftige sig med bunker fuel er en nichebranche. Er man inde i den, ved man en masse, men står man udenfor, kan den være svær at forstå. Det er dog en branche med stor aktivitet og økonomi, så at stifte bekendtskab med den kan sagtens blive aktuelt. Gennem denne artikel får du derfor mulighed for at få et indblik i og forståelse for bunkerbranchen.

Bunkering gennem tiden

Bunker fuel er egentlig bare en betegnelse for skibsbrændstof. Brugen af begrebet er et levn fra dampskibenes tid. Dampskibene brugte kul som brændstof og det blev opbevaret i de såkaldte bunkers. Man begyndte derfor at referere til skibenes brændstof som bunker og sidenhen blev ordet brugt i relation til det meste, når det omhandlede skibsbrændstof. Bunkering bruges for eksempel når man referer til det at påfylde skibsbrændstof, men i nogle tilfælde inkluderer det også leveringen og distributionen af marinebrændstof.

I dag bruger skibe olieprodukter som brændstof. Olien udvindes og behandles på et raffinaderi, hvorefter slutproduktet transporters til en bunkerhavn.

Før i tiden brugte man heavy fuel som skibsbrændstof. Heavy fuel er det sidste produkt der udvides i oliebearbejdningen, inden restproduktet bitumen, der bruges til asfaltproduktion. Udfordringen ved at anvende heavy fuel er, at man gennem forbrændingen af det udleder en høj mængde svovl.

Der er sidenhen blevet indført en begrænsning på mængden af svovl, som det i SECA området er tilladt at udlede, hvilket har medført en række af udviklinger inden for bunkerindustrien. 

Som resultat heraf blev det udbredt at bruge en brændstof scrubber. En scrubber sprøjter saltvand på skibets skorstene, hvorefter svovlpartiklerne binder sig til partikler fra saltvandet. Hermed kan man formindske luftforurening forårsaget af svovl. 

I nyere tid er bunkerindustrien begyndt at overgå til at bruge et diesellignende produkt, som udleder mindre svovl end heavy fuel.

Bunker fuel supplier på verdensplan

Bunker fuel supplier eksisterer fortsat i bedste velgående. Globalisering og en øget handel via handelsskibe har ført til en større efterspørgsmål på bunkers og bunkerhavne.

Bunkertrading udgør et verdensomspændende marked og der handles på kryds og tværs mellem virksomheder og lande. Konkurrencen for at levere marinebrændstof på verdenshavene er stor, så det gælder om at være billig, effektiv og tilregnelig.

Det er dog ikke en selvfølge, at bunkervirksomheder udelukkende forhandler skibsbrændstof. Flere af virksomhederne er specialiserede inden for forskellige former for brændstof og udbyder derfor et bredt sortiment af brændstoftyper.

Bunkering i Danmark

I Danmark har vi flere forskellige bunkervirksomheder som opererer på verdensplan, om end vi endnu ikke kan konkurrere med de største spillere på markedet. De danske virksomheder har dog en relativt stor mængde goodwill, hvilket på nogle områder er atypisk for aktører på bunkermarkedet. Danskerne er kendt for deres ærlighed, hvorfor mange skibsrederier ynder at handle med de danske selskaber. Dette gør Danmark til en af de største non major aktører på markedet verden over.

Fremtiden inden for bunkering

Bunkerindustrien har i nogle sammenhænge haft et dårligt ry: Det er forurenende og arbejdet med påfyldning af bunkers er farligt. Som så mange andre brancher arbejder bunkerbranchen også hen imod en grønnere verden. Adskillige bunkervirksomheder forsøger at omstille sig til en mere klimavenlig produktion og distribution af brændstof. 

Konstant innovation af brændstoftyper er med til at sikre, at branchen fortsat eksisterer i bedste velgående. Liquefied Natural Gas er en kondenseret naturgas og et eksempel på, hvordan bunkerbranchen forsøger at imødekomme efterspørgslen på mere klimavenlige brændstoffer. Ved opbevaring i -162 grader gøres gassen flydende, hvilket gør, at den kan bruges som brændstof. 

I forhold til konventionel diesel er Liquefied Natural Gas betydeligt mindre belastende for miljøet. Mængden af svovl- og CO2-udledning kan reduceres med op til 20 %, hvis man bruger Liquefied Natural Gas i stedet for diesel.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer