Balloner sender erhvervsklimastrategien til vejrs

18/11/2011 09:37

Administrator

Design og kunst fik embedsmænd til at samarbejde om en ny erhvervsklimastrategi på tværs af ministerierne.

Erhvervslivet har en afgørende rolle at spille i arbejdet for en grøn økonomi. Derfor har arbejdet med en strategi for, hvordan erhvervslivet kan bidrage til Danmarks klimamål, og samtidig skabe vækst været en central opgave for Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 2007 til 2009. Med et udvalg af ministre og erhvervsrepræsentanter i spidsen har embedsmænd fra seks ministerier arbejdet på policy-initiativer, der er nytænkende og visionære og går på tværs af de enkelte ministeriers områder.

MindLab har anvendt en bred vifte af metoder, hvor kunst, design og visualisering har indtaget en central rolle. Som da en workshop involverede 80 hvide heliumfyldte balloner, dekoreret med ord eller tegninger, der alle udtrykker, hvad klimaforandringerne betyder for borgerne, erhvervslivet og det omgivende samfund. Eller da den verdensberømte kunstner Olafur Eliasson opfordrede en stor gruppe embedsmænd til at sætte ambitionerne højt, og mindede om at æstetik og sanselighed også er vigtige ingredienser i et vellykket klimatopmøde. Eller under COP15 topmødet hvor præsentationen af den færdige strategi blev assisteret af en flipbog, hvor deltagerne selv fik lov at bladre sig gennem en planet. En planet, som først blev rød af CO2 udslip og forurening, men siden blev blå igen, når de gamle løsninger blev erstattet af nye miljørigtig og lavenergi teknologi. En håbefuld påpegning af, at verden måske kan klare truslen fra klimaforandringerne, hvis alle samfundets partere bliver involveret.

MindLab talte med
• Virksomheder og institutioner, som er førende inden for bæredygtige klimaløsninger.
• Kunstnere og designere.
• Strategiens tværministerielle arbejdsgruppe på ca. 20 embedsmænd.

De vigtigste resultater
• Fælles vision for erhvervsklimastrategien på tværs af en række ministerområder.
• Et stort antal policy-forslag til den kommende erhvervsklimastrategi, hvoraf mange forslag indgår i strategien.
• Nye tanker om hvordan erhvervsklimastrategien skulle visualiseres under COP15 topmødet i København.

Sådan gjorde MindLab
MindLab gjort brug af en lang række metoder inden for kunst og design. Der er blandt andet gennemført workshop for den tværministerielle arbejdsgruppen, som blev skudt i gang af oplægsholdere med vinkler, der lå uden for de deltagende embedsmænds normale erfaringsfelt eksempelvis eksperter i måling af klima-footprint, samt den verdensberømte kunstner Olafur Eliasson. Samtidig blev unge designstuderende fra hele verden inddraget, da MindLab under DesignWeek 2009 inviterede designstuderende til at komme med alternative bud på visualisering af erhvervsklimastrategien. Endelig blev designere inddraget til at visualisere strategien, da den skulle præsenteres under COP15 topmødet i København.

"Det fungerer ofte godt, at tage folk ud af de vante omgivelser, og det gjorde det også her."

Carina Ohm, Økonomi- og Erhvervsministeriets projektleder.

Mest Læste

Annonce