Indflagning af skibe til Danmark

01/05/2012 11:26

Administrator

Danmark har et erklæret mål om at tiltrække flere skibe til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Derfor ville Søfartsstyrelsen gerne blive klogere på, hvordan et svensk rederi havde oplevet flytningen af sine skibe fra det svenske skibsregister til det danske. Formålet var at igangsætte en dialog i Søfartsstyrelsen om, hvordan styrelsen kan gøre indflagning af skibe til det danske skibsregister endnu mere attraktivt for udenlandske rederier.

"Den eneste instruks jeg får fra ledelsen er, at vi skal ud af Sverige. Så det første jeg gør er at ringe til vores svenske advokat for at høre ham, om han har nogle kontakter i Danmark, jeg kan ringe til"

Rederiets financial manager

MindLab talte med
• Rederiets ejer, financial manager, personell manager og technical manager
• Revisor og advokat, som havde bistået rederiet i flytningen
• Danmarks Rederiforening
• De afdelinger i Søfartsstyrelsen, som har ansvar for af indflagning af skibe til Danmark

De Vigtigste resultater
"Fanøkurset er et rigtigt godt kursus, men kurserne i Sverige, Filippinerne eller Polen er også gode. Der er ingen som helst logik i at et besætningsmedlem, der allerede har taget et internationalt anerkendt kursus, skal tage til Fanø og sidde i en uge!"

Rederiets ejer
Projektet identificerede en række udviklingspotentialer. Både i forhold til den måde, som Søfartsstyrelsen arbejder på at tiltrække skibe til Dansk Internationalt Register. I forhold til de lovmæssige krav, som udenlandske rederier skal efterleve, når de flytter deres skibe til Danmark. Samt den måde, som Søfartsstyrelsen bistår rederierne på i indflagningen. Projektet pegede også på en række ting ved Søfartsstyrelsens bistand, som fungerer rigtig godt i dag, og som det derfor er vigtigt at fastholde.

Sådan gjorde MindLab

MindLab fokuserede kun på én case, fordi en indflagning af skibe til det danske skibsregister er en stor og kompliceret proces, der involverer mange forskellige mennesker. Vi interviewede syv personer, der havde spillet en central rolle i indflagningen, og bad dem om at skitsere, hvad de havde gjort og oplevet.
Interviewene blev kogt ned til ca. 25 små lydklip med centrale pointer om rederiets indflagningsproces. MindLab faciliterede efterfølgende en dialog med Søfartsstyrelsens medarbejdere om, hvordan styrelsen kan gøre indflagning af skibe til det danske skibsregister endnu mere attraktivt for udenlandske rederier.
Afslutningsvis udviklede MindLab en ”formidlingspakke” i form af et stort papirsskib lastet med en Ipod med lydklippene og papirkort med hovedkonklusioner fra projektet, desuden plakater med de mest centrale citater. Formålet var at give Søfartsstyrelsens øvrige medarbejdere mulighed for og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de oplevelser, som rederiet havde haft. For på den måde at skabe en fælles referenceramme for det videre arbejde internt i styrelsen.

Mest Læste

Annonce