Interaktivt kompetenceløft til skoler i Helsingør Kommune

27/09/2011 14:26

Administrator

Hen over sommeren 2010 installerede Solutors 535 nye SMART Board på Helsingør Kommunes ca. 18 skoler, der til sammen underviser ca. 7.000 elever. SMART Board skal få flere elever med i undervisningen, og give undervisningen et pædagogisk løft. Der investeres yder-ligere 120 millioner kroner i et pædagogisk kompetenceløft i hele kommunen.

Udfordringer til alle

Investeringen sker bl.a. med henblik på at integrere IT i undervisningen, så vi opgraderer elevernes IT færdigheder. Vi skal bruge IT optimalt i undervisningen, og SMART Board er en del af de pædagogiske muligheder, vi har rent didaktisk. Vi har sammenlignet de forskellige produkter og endte med at vælge SMART Board, fordi vi vurderede, at det var det bedste produkt, siger Bjarne Caspersen, pædagogisk chef i Helsingør Kommune.
Ifølge Bjarne Caspersen vil mange elever få en lettere tilgang til at hente og forstå viden. Via SMART Board kan eleverne bedre brede sig ud i deres videnssøgning og vidensspredning. De nye SMART Board gør det lettere at nå målene i undervisningsplanerne.
Det handler i høj grad også om undervisningsdifferentiering, hvor vi sikrer, at der er udfordringer til alle børn. Vi har klare forventninger om, at SMART Board støtter eleverne i at finde deres egne veje gennem læreprocessen. Samtidig får lærerne helt andre muligheder for at bruge pædagogikken og give undervisningen et pædagogisk løft, siger Bjarne Caspersen.

Stort undervisningsløft i kommunen

Helsingør Kommune har i alt afsat 120 millioner kroner til et stort undervisnings-program, som blandt andet skal udstyre lærerne med den viden, der skal til for at bruge SMART Board effektivt i undervisningen.
I dette program indgår også, at der skabes bedre fysiske rammer, og der oprettes et fælles netværk, hvor lærere kan udveksle interaktive undervisningsmaterialer.

Undervisningsprogram til lærere

Det er Solutors, der i tæt samarbejde med Helsingør Kommune indretter klasselokalerne på skolerne i Helsingør Kommune. Som en del af aftalen med Helsingør Kommune, har Solutors endvidere sammensat et uddannelsesprogram til lærerne i brugen af SMART Board. For at implementeringen bliver en succes, så er det ifølge produktchef hos Solutors, Peter Bræmer, afgørende at lærerne undervises og gøres fortrolige med de nye redskaber.
Vi har indrettet undervisningen af lærere i en bred vifte af kurser, som kan sammensættes efter skolernes behov. Eksempelvis har Helsingør Kommune valgt at sende alle lærere i kommunen til et introduktionskursus, og samtidig uddanne superbrugere på hver enkelt skole. Det betyder, at skolerne holder momentum, og hele tiden har lærere, der er superbrugere, og som de andre lærere kan lære af og få inspiration fra, siger Peter Bræmer.
 

Mest Læste

Annonce