Irrationelle forbrugere med gode grunde

19/11/2011 09:37

Administrator

Hvorfor leder danskerne ikke efter det bedste tilbud, selvom der er så gode penge at spare? MindLab hjalp forbrugerstyrelsen med at forstå forbrugernes valg.

"Der skal meget til, at jeg skifter bank igen. Dybest set så gider jeg slet ikke have noget med økonomi at gøre. Hvis jeg kunne betale mig fra det, så gjorde jeg det"

Kvinde, København

Danskerne er loyale, når de køber ind, går til tandlægen eller tager lån i banken. De vælger det sted, hvor de plejer at komme og undersøger sjældent, om de kan få et bedre tilbud andre steder. Det er ærgerligt, synes Forbrugerstyrelsen, for mere bevidste forbrugere ville fremme konkurrencen og skabe bedre vilkår for forbrugerne selv. MindLab hjalp Forbrugerstyrelsen med at forstå, hvad der er på spil, når forbrugerne foretager valg, som kan se irrationelle ud med en økonoms øjne. Målet var at få idéer til initiativer, som kunne hjælpe forbrugerne til at foretage mere bevidste valg i fremtiden.

MindLab talte med
• Ni bankkunder fra forskellige dele af Danmark

De vigtigste resultater
• Grundig viden om bankkundernes motivation og redskaber

Sådan gjorde MindLab
I et pilotprojekt valgte MindLab at fokusere på forbrugernes forhold til deres bank, fordi bankbranchen er en af de brancher med størst kundeloyalitet, på trods af at der kan være mange penge at spare ved en mere bevidst forbrugeradfærd.
I projektet interviewede MindLab ni danske bankkunder om den sidste gang, de tog lån eller havde skiftet bank, og hørte historier, som lå milevidt fra økonomers forestilling om den rationelle forbruger. For eksempel bød projektet både på mødet med bryggeriarbejderen, som var så optaget af at købe sit drømmehus, at hun slet ikke overvejede at diskutere lånebetingelserne. Og den københavnske akademiker, som bevidst ikke brugte tid på at undersøge prisen på banklån, fordi han mente, at han havde råd til at lade være. Alt i alt tegnede interviewene nogle billeder af forbrugere, som havde ganske gode grunde til at handle ”irrationelt”.
Interviewene blev en øjenåbner for embedsmændene, som fik et helt andet indblik i forbrugernes ræsonnementer og handlemønstre, end de før havde haft. Forbrugerstyrelsen valgte på den baggrund at gennemføre en større kvalitativ undersøgelse af forbrugernes valg i mange forskellige brancher, og supplere den med en kvantitativ undersøgelse. På baggrund af resultaterne fra både pilotprojektet og den nye undersøgelse skal MindLab i foråret 2010 udføre en række test af initiativer, som skal gøre forbrugerne mere rationelle i fremtiden.

"At researche på et kolonihavehus er sjovere end at undersøge, hvilken bank, som har de laveste bankrenter. Jeg får ikke noget kick ud at undersøge bankrenter."

Forbruger

Mest Læste

Annonce