Kamilla og Katrine — niveauforskel, så det kan høres

08/03/2012 13:11

Administrator

Tredje gang var lykkens gang — både dygtighedsniveau og personlighedstype skal matche jobbet Tredje gang var lykkens gang — både dygtighedsniveau og personlighedstype skal matche jobbet Kamilla og Katrine* er begge gruppekoordinatorer i hjemmeplejen, for hvert deres team af hjemmehjælpere (SSH’er). Kamilla er selv SSH, men Katrine er SSA.

I Kamillas gruppe er der en ret anspændt atmosfære og megen “skyllerumssnak.” De fleste synes, at Kamilla kører sin koordinatorfunktion for stramt og dirigerende. Men der er også nogle, som sætter pris på, at “hos Kamilla får man klar besked.”

Atmosfæren er væsentligt bedre i Katrines gruppe. De fleste kan godt lide, at hun er åben og lyttende, og hjælper dem til selv af finde løsninger på dagligdagens små problemer ved at stille “gode spørgsmål.” Enkelte synes dog, at hun lader dem i stikken, når de beder om klare anvisninger.

En morgen er alle gruppekoordinatorerne kaldt til et hastemøde hos områdelederen.

Mødet starter kl. 06:45, men tager længere end beregnet, så Kamilla og Katrine er først til stede hos deres grupper kl. 07:20.

Begge grupperne har i mellemtiden givet sig til at flytte rundt på kortene på planlægningstavlen for at få kabalen til at gå op på trods af nogle sygemeldinger..

Da Kamilla ser det, udbryder hun:“Hvem er det, der har pillet ved min tavle?”

Katrine derimod kigger hen over tavlen, ser hurtigt, at planen hænger sammen, og siger: “Det ser sør’me fint ud. Tak piger! - Hvor er I dygtige!”

Gæt selv hvilken gruppe, der tegner sig for det største antal sygedage?

Morale: Det er nemt at tro, at forskellen på Kamilla og Katrine er en personlighedsforskel:
Er den ene ikke fremkommelig og glad, den anden mere “autoritær” og striks? Måske – men den virkelige forskel er en dygtigheds-forskel:

• Kamilla kan håndtere niveau 1,

• Katrine niveau 2.

Dette kan vi ikke ændre på ved at sende Kamilla på kursus e.lign. Men vi kan indrette os efter det. 

* Alle navne er opdigtede af diskretionshensyn

Denne tekst må frit kopieres til brug for undervisning og diskussion, på betingelse af at indholdet ikke ændres og at navnet ”Capability” og internetadressen www.capability.dk bevares som kilde. Derimod må indholdet ikke sælges eller gøres til genstand for anden kommerciel udnyttelse
En PDF-version kan gratis rekvireres ved henvendelse til: [email protected] eller [email protected].


© 2012 Niels Busch-Jensen

Mest Læste

Annonce