Meningsfuld kontrol og hjælpsom vejledning

22/11/2011 09:37

Administrator

Hvis det offentliges kontrolindsats skal virke, skal den spille sammen med virksomhedernes hverdag. Derfor har MindLab talt med landmænd og butiksbestyrere for at høre om deres oplevelse af den nuværende håndhævelsesindsats."Rent fysisk er det offentlige her jo ikke, men rent papirmæssigt, så er de her jo hver dag"

Svineproducent

En del af det offentliges arbejde er at sikre, at virksomhederne overholder love og regulativer. En række ministerier arbejder derfor på en strategi, der skal sikre en mere effektiv håndhævelse af erhvervsregulering og en håndhævelse, som målrettes områder, hvor problemerne er størst, og risikoen ved overtrædelser er mest alvorlige.

MindLab bidrager til processen ved at bringe virksomheders oplevelser med den eksisterende håndhævelse ind i strategiarbejdet.

MindLab talte med
• Tre landmænd
• Tre supermarkedsbestyrere

Vigtigste resultater
• MindLab har identificeret otte udviklingspotentialer for ministeriernes håndhævelsesarbejde, som kan adresseres i den nye strategi for håndhævelse.
• MindLab har hjulpet projektgruppen til at få en bedre forståelse for, hvordan virksomhederne vil opleve de principper og anbefalinger, som udmøntes på baggrund af strategien.

Sådan gjorde MindLab
MindLab besøgte tre supermarkeder og tre landmænd og bad dem om at vise os rundt på deres virksomhed og fortælle, hvor de skulle tage hensyn til love og regler fra det offentlige. Hvilke regler gjaldt der for eksempel i svinestalden eller ved køledisken? Vi spurgte også til, hvordan det offentlige sikrer at love og regler bliver overholdt, og hvordan virksomhederne oplever dette.

Indsigterne fra de seks virksomhedsbesøg er derefter blevet analyseret i workshop i samarbejde med de embedsmænd, der er ansvarlige for at udarbejde den ny strategi for håndhævelse. Videoklip fra de seks virksomhedsbesøg spillede en vigtig rolle.

Vi forventer at tale med virksomheder igen for at få deres vurdering af første bud på strategiens principper og anbefalinger.

Mest Læste

Annonce