Samarbejde omkring tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borger med erhvervet hjerneskade

25/04/2012 14:33

Administrator

Introduktion

En 48 årig gift mand rammes af en blodprop i hjernen. Han får svære fysiske funktionsnedsættelser og neglect og har behov for intensiv genoptræning. Han udskrives efter genoptræningen til eget hjem, men nægtes efterfølgende vedligeholdende træning i kommunen med den begrundelse, at han modtager vederlagsfri fysioterapi. Efter en klage
revurderes sagen, og han bevilges et tidsbegrænset forløb på mellem 3 og 6 måneder.

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

Manden har under hele sygdomsforløbet bevaret tilknytningen til sin arbejdsplads, som ønsker at opretholde ansættelsesforholdet, evt. som fleksjob. Der bevilges derfor arbejdsprøvning startende med en halv dag om ugen. Under arbejdsprøvningen bevilges der transport, da manden ikke selv må køre bil og heller ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Transporten bevilges i henhold til reglerne i aktivloven. Der bevilges også arbejdsredskaber på arbejdspladsen i form af en speciel stol. Under hele forløbet passer manden sin træning hos
både fysioterapeut og kommune, og han oplever forbedringer. Han er dog frustreret over ikke at vide, hvor længe den vedligeholdende træning fortsætter.
Da der skal tages endelig stilling til visitation til fleksjob, gør manden opmærksom på, at han fortsat har behov for transport til og fra arbejde. Jobcentret vil ikke bevilge denne, og henviser til at han under ansættelse i fleksjob er underlagt samme regler som ordinært ansatte medarbejdere. Manden kan ikke bruge handicaptransport og kan ikke selv finansiere taxa frem og tilbage.

Betydning

Hvis der ikke bevilges individuel transport til manden, vil han ikke være i stand til at vende tilbage til sin arbejdsplads, da han hverken kan køre bil eller bruge offentlige transportmidler. Alternativet kan i sidste ende være en førtidspensionering, hvilket er en samfundmæssig dyr løsning og også har stor betydning for livskvaliteten for hele familien.

Fremmende/hæmmende
Kommunen har mulighed for at bevilge transport iht. Servicelovens § 117, men gør det ikke. Det er hæmmende for mandens mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet under en eller anden form. Ligeledes er det hæmmende for mandens hele livssituation at kommunen ikke iværksætter en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Her tænkes bla. på manglende tilbud om træning og manglende helhedssyn i forhold til den fremtidige livskvalitet.

Temaer

Det er et dilemma, at kommunen på den ene side støtter hjerneskaderamte borgere i en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, men ikke sætter ind med en indsats, der gør, at det kan lykkes!
Der mangler i mange kommuner en hjerneskadekoordinator til at samle trådene, og økonomien er i dag en barriere, der er svær at overvinde. Det kortsigtede fokus på økonomi er til stor skade for de ramte og bliver i sidste ende dyrt for både samfundet og de ramte.

Praksishistorie nr. 2

Institution/Organisation: HjerneSagen
Kontaktperson: Bente Toth Mouritzen

Kilde: Praksishistorie 2 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce