Sparede 2.5 mio. på bedre sårbehandling

22/09/2011 14:04

Administrator

Efter 1. år med Kvalicare har Ringsted kommune reduceret antallet af sår med 23,6%. Tidanvendelsen til sårbehandling er reduceret med 44,2%. Omregnet til kroner betyder det en ressourcebesparelse på 2,5 mill. Kr. Ringsted kommune bestilte en såranalyse hos KvaliCare, og på baggrund af resultaterne besluttede man sig for at benytte KvaliCare sårkoncept. Tilpasningen af kurser er sket i samarbejde med sårsygeplejersker og terapeuter i kommunen, og har skabt fokus på mange områder.

Kommunens plejepersonale har alle gennemset kurser, der er tilpasset til både faggruppe og til Ringsted kommune. Kurserne viser f. eks kun de sårbehandlingsprodukter der er til rådighed på depotet, de gældende procedurer og v ejledninger for Ringsted, og de trykaflastende hjælpemidler kommunen råder over.

Besparelse på 2,5 millioner kroner

I løbet af det første år med KvaliCare har Ringsted reduceret antallet af sår med 23,6 % fra 114 sår til 87 sår. D et har betydet, at forekomsten af sår i Ringsted kommune nu ligger under gennemsnittet for de baseline analyser KvaliCare har foretaget.

Reduktionen i antallet af sår og fokus på navnlig de daglige forbindingsskift har betydet, at tiden der er anvendt til sårbehandling, totalt er reduceret med 44,2 %. For sygeplejegruppen har det betydet en reduktion på 38,2 % - tid der er god brug for til andre opgaver. Medregnes vejtid og udgifter til materialer betyder det en ressourcebesparelse på 2,5 million kroner.

Flere besparelser at hente med Kvalicare

Til trods for de gode resultater Ringsted kommune har opnået, er der stadig ressource besparelser at hente fremover.

Udover de gode Resultater som Ringsted har opnået, bruges KvaliCare også til hurtigt og let at formidle opdaterede dokumenter ud til plejepersonalet.

Ringsted kommune har besluttet at fortsætte med konceptet og oplever at det er en let måde at opdatere viden på hos plejepersonalet, samtidig med at borgerne oplever et kvalitetsløft og kommunen sparer penge.

Mest Læste

Annonce