Trivselspris til ergonomisk indsats for rengøringspersonale

20/12/2012 00:00

Administrator

Trivselspris til ergonomisk indsats for rengøringspersonale Et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, som har kortlagt rengøringsassistenters arbejdsrutiner og hjulpet dem til en mere smertefri hverdag, bliver nu belønnet med Den Nordjyske Trivselspris.

Ergonomiprojektet for rengøringspersonale på Aalborg Universitet under ledelse af professor Pascal Madeleine fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi deler dette års pris med entreprenørvirksomheden Svend Aage Christiansen A/S i Østervrå, som belønnes for at arrangere en særlig trivsels- og arbejdsmiljødag for alle ansatte. De to prismodtagere modtager hver 25.000 kroner.

Professor Pascal Madeleine og adjunkt Afshin Samanis forskningsprojekt har taget afsæt i 29 frivilligt tilmeldte rengøringsassistenter på universitetet.

- Rengøringsassistenter har eksempelvis stående arbejde og meget gentaget arbejde. De er udsat for tunge løft, de arbejder til tider med hænderne over skulderhøjde og med foroverbøjet og roteret ryg. Det fører ofte til reduceret arbejdsevne, muskel- og skeletbesvær samt langtidssygefravær. Derfor har de et særligt behov for sundhedsfremmende aktiviteter for at opretholde og forbedre arbejdsevnen, forklarer Pascal Madeleine.

Korrekt instruktion hjælper

De 29 rengøringsassistenter fik foretaget et sundhedstjek, og der blev lavet tryksmertemålinger af ryg og skuldre. Ved at registrere hjerteaktivitet, muskelaktivitet og bevægelse under almindeligt rengøringsarbejde kunne forskerne påvise, at det gjorde en forskel, om arbejdet blev udført med eller uden ergonomiske instruktioner.

Konklusionen, som er viderebragt i ansete videnskabelige tidsskrifter, er klar: De korrekte ergonomiske instruktioner resulterer i lavere muskelbelastning og lavere belastning af kredsløbet, uden at det går ud over arbejdsmængden. Forskningen viste også, at høj smertefølsomhed er forbundet med langtidssygefravær.

- En af rengøringsassistenterne sagde, at de var blevet opmærksomme på, hvilke muskler de bruger og misbruger. Så projektet og de objektive målemetoder har givet et bedre grundlag for at forebygge fysisk nedslidning, fordi det har givet deltagerne flere ressourcer til at håndtere de fysiske krav i arbejdet, siger Pascal Madeleine.

Projektet har undervejs modtaget støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Om prismodtagerne:

Professor Pascal Madeleine og adjunkt Afshin Samani er forskere ved Center for Sanse- Motorisk Interaktion på Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Pascal Madeleine er ansvarlig for forskningsgruppen Fysisk Aktivitet og Humane Præstationsevnersamt Laboratorie for Ergonomi og Arbejdsrelaterede Lidelser. Pascal Madeleine og Afshin Samani er internationalt anerkendte for deres mangeårige forskning på det ergonomiske område, og de har undervist i både Sundhedsteknologi og Idræt. I projektet har de ud over de 29 rengøringsassistenter også samarbejdet med Gry D. Barstad, sektionsleder for rengøring, og Marianne Hagbarth, sektionsleder i Teknisk Forvaltning. AAU-forskerne Karen Søndergaard og Asbjørn Binderup har bidraget til arbejdet sammen med seniorforsker Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og professor Karen Søgaard fra Syddansk Universitet.

Om Den Nordjyske Trivselspris:

Den Nordjyske Trivselspris uddeles af Den Nordjyske Trivselsfond, som er et non-profit foretagende oprettet med midler fra den tidligere Bedriftssundhedstjeneste, BST. Fonden arbejder for at fremme sundhed og trivsel gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Prisen gives som en påskønnelse af et projekt eller initiativ, der har sat noget helt særligt i værk inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Det skal være noget, som har været med til at gøre en forskel for den enkelte medarbejder eller for gruppen af medarbejdere.

Mest Læste

Annonce