Væk med bøvlet for unge arbejdsskadede

05/11/2011 09:37

Administrator

Arbejdsskadestyrelsen ønsker at blive klogere på, hvor der opstår bøvl for de unge arbejdsskadede i dag og søger hjælp til initiativer, som kan gøre sagsforløbet mere gnidningsfrit for de unge. MindLab hjalp Arbejdsskadestyrelsen med at forstå de unges sagsforløb og kom med nye ideer til området.

"Det er svært at holde styr på alle de her papirer fra Arbejdsskadestyrelsen, og jeg skal jo læse dem helt selv. Der er tit ord, som jeg ikke forstår, og min mor gør heller ikke, og så ved jeg ikke, hvem jeg skal spørge"

SOSU-hjælper, 24 år

En 24-årig SOSU- assistent har to hvide ringbind fyldt til bristepunktet med breve fra Arbejdsskadestyrelsen. Lige da brevene begyndte at komme brugte hun lang tid på at læse dem, selvom hun havde vanskeligt ved at forstå dem. De var nemlig fyldt med svære ord. I dag er hun holdt op med at læse brevene grundigt for ud af de i alt 25 breve, som hun har modtaget, har der kun været fire, som skulle besvares.

MindLabs studie af de unge arbejdsskadede peger på, at de unge har svært ved at forstå deres eget sagsforløb og den endelige afgørelse, simpelthen fordi de savner en prioritering i de oplysninger, som bliver sendt ud til dem og savner en oversættelse fra forvaltningens juridiske sprog til egen situation.

MindLab talte med
• I alt syv unge arbejdsskadede inden for fag i sundhedssektoren under 30 år fra København, Fyn og Østjylland.

De vigtigste resultater
• I samarbejde med ansatte i Arbejdsskadestyrelsen har MindLab udviklet fire konkrete ideer, som tager udgangspunkt i at gøre sagsgangen mere forståelig og øge den arbejdsskades bevidsthed om, hvad en sag hos arbejdsskadestyrelsen indebærer.

Sådan gjorde MindLab
MindLab besøgte sammen med medarbejdere i Arbejdsskadestyrelsen de syv arbejdsskadede i alt to gange. Unge med både en kort og mellemlang sundhedsfaglig uddannelse var repræsenteret. Der tegnede sig et klart billede af, at det betyder noget om man er SOSU-hjælper eller sygeplejerske, når man skal finde vej gennem det offentlige system. En mellemlang uddannelse gør det nemmere at forstå blanketter, spørgeskemaer, partshøringsindlæg og regler og det øger i sig selv tilfredsheden med sagsbehandlingen.

MindLab talte blandt andet med de arbejdsskadede om det vigtigste brev, de havde modtaget fra Arbejdsskadestyrelsen og hørte historier om misforståelser, frustrationer og bøvl. Interviewene gav indsiger om borgernes ræsonnementer og adfærdsmønstre. Indsiger som i samarbejde med medarbejdere fra Arbejdsskadestyrelsen blev omsat til konkrete ideer. De nye løsningsforslag blev justeret og forfinet i endnu et møde med de arbejdsskadede.

"Men hvorfor skal jeg have alle de breve? Prøv at se her er en erklæring fra én af de rygspecialister jeg så. Den har jeg jo fået én gang af lægen, og så sender Arbejdsskadestyrelsen den én gang til. Altså, hvorfor sender de ikke bare det, jeg skal bruge til noget?"

SOSU-hjælper, 21 år

Mest Læste

Annonce