CO2-udledningen halveret i Randers

FN’s klimapanel IPCC offentliggør i morgen den første del af deres nye klimarapport. Efter de første forlydender vil rapporten konkludere, at 98 procent af verdens forskere er enige om, at de igangværende klimaændringer er menneskeskabte. Når det er tilfældet, kan verden også gøre noget ved klimaændringerne. Det handler især om nedbringelse af CO2-udledningen. I Randers har et målrettet arbejde allerede halveret udledningen fra 2007 til 2012. Det er blandt andet sket ved en omlægning på byens kraftvarmeværk, som dermed er Danmarks første større værk, der udelukkende benytter biomasse.

Siden Randers Kommune i 2007 tiltrådte, Ålesund- erklæringen, sammen med de nordiske venskabskommuner Lathi, Västerås, Akureyri og Ålesund, er det gået stærkt med at nedbringe CO2-udledningen. Kort efter borgmesterens underskrift på erklæringen kunne Randers Kommune præsentere en klimaplan med en målsætning om at nedbringe udslippet med 75 procent frem mod år 2030.

”Randers skal være en grøn og klimarigtig kommune. Hvis vi vil kunne se vores børn og børnebørn i øjnene, er det nødvendigt at gøre noget. Gør vi det ikke, efterlader vi problemerne til de næste generationer," siger borgmester Henning Jensen Nyhuus.

”Netop for at bekæmpe klimaforandringerne har vi i Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune vedtaget en række tiltag, og vi kan se at det giver resultater. Men vi er kun ved begyndelsen, vi vil i Randers nå endnu længere. Det er jeg overbevist om,” siger Kasper Fuhr Christensen, formand for Miljø og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Bred klimaindsats skaber resultater

Der er opsat solcelleanlæg på de kommunale bygninger, nye områder er blevet udlagt til vindmøller, og gadelysene bliver skiftet til LED-lamper. Der er i det hele taget stort fokus på at opnå besparelser på den kommunale energiregning ved at optimere de tekniske installationer. Sidst men ikke mindst har energiselskabet, Verdo, omlagt produktionen på byens kraftvarmeværk. Randers har dermed Danmarks første større kraftvarmeværk, der udelukkende fyrer med biomasse. Samlet set betyder det, at Randers Kommune i dag har en CO2-udledning på 3,5 tons per indbygger. Samt 1,5 tons udledning fra landbruget. Det er en halvering siden 2007. Resultatet indbringer Randers en førsteplads blandt landets kommuner med den laveste CO2-udledning.

100 procent biomasse

I 2009 ombyggede energiselskabet Verdo det kulfyrede kraftvarmeværk på Randers Havn til at kunne fyre med biomasse. I dag producerer selskabet udelukkende klima-venlig el og varme. ”Efter nogle års arbejde med indfasning af biomasse producerer vi i dag el og varme med så godt som 100 procent biomasse. Vi bruger kun kul ganske få timer, som nødvendig backup for biomassen ,” fortæller divisionsdirektør hos Verdo Produktion, Henrik Bøgh Nielsen. Kraftvarmeværket i Randers er dermed det eneste større kulfyrede værk i Danmark, der er blevet ombygget til at producere grøn-energi. Verdo har en grøn profil og tilbyder grønne løsninger inden for flere energiområder.

”Det har derfor været en naturlig omstilling for virksomheden. Og vi har hele vejen igennem forløbet haft et godt samarbejde med kommunen for at finde løsninger til gavn for miljøet ,” siger Henrik Bøgh Nielsen.

Målet skal nås

For at nå målet i den kommunale klimaplan fortsætter Randers arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen. Målet er nået, når den samlede udledningen af CO2 er reduceret til to tons per indbygger.

”Internationale beregninger viser, at man globalt kan holde sig under en to graders temperaturstigning, hvis man følger denne grænse for CO2-udledningen,” forklarer klimakoordinator Lars Bo Jensen fra Randers Kommune.

For at nå målet, mangler der at blive opsat endnu nogle planlagte vindmøller. Der skal fokus på transportområdet, og så vil kommunen også give råd og vejledning til, hvordan borgerne kan tænke mere klimarigtigt i de enkelte hustande.

”Sammen med Energitjenesten er vi eksempelvis på vej med et tilbud til nogle af de mindre byer i kommunen,” fortæller Lars Bo Jensen.

Emneord: Klima, Klimaplan, Biomasse, C02, Henning Jensen Nyhuus, Kraftvarmeværk, Energi
Randers Kommune på DenOffentlige.dk Randers Kommune
Aktivitet: Artikler: 146 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 22.08.16
  Vand, varme, el, gas og affald: Kæmpe effektiviseringspotentiale i forsyningssektorerne.

  Ny rapport viser, at der kan effektiviseres for op mod 7 mia. kr. årligt i de danske forsyningssektorer. Hent rapporten her.

 • 29.09.15 Infrastruktur
  Dansk Fjernvarme: Selvmål at lægge varmepumper på is

  Det er et regulært energipolitisk selvmål, når regeringen nu vil lægge varmepumperne på is og dermed lægge hindringer i vejen for at udbygge et grønt og sammenhængende energisystem.

 • 26.11.14 Politik
  Ny aftale baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker

  Kraftvarmeværker får fremadrettet flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet. Klima- energi- og bygningsministeren glæder sig over den politiske enighed, der baner vejen for en omstilling af de store kraftværker til biomasse og kan sikre virksomhederne stabile varmepriser.

 • 30.10.14 Politik
  Klimaminister ønsker mere bæredygtigt byggeri

  Byggeriet har et højt ressourceforbrug og genererer 39 pct. af Danmarks samlede mængde affald. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor. Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu gøre noget ved.

 • 27.10.14 Politik
  Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”

  Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Samtidig understreger ministeren, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.